Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Magunkról

A Csongrád megyei Iparszövetség (KISZÖV) a tagszervezetei által, ezen tagszervezetek gazdasági, társadalmi és más fontos érdekeinek védelmére, képviseletére létrehozott önálló és független, jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet.

A Szövetség a csatolt Alapszabály, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján működik.

Tagszervezetei:

–          magyarországi székhelyű ipari szövetkezet;

–          ipari szövetkezet részvételével működő gazdasági társaság;

–          ipari szövetkezetből átalakult gazdasági társaság;

–          minden olyan, nem szövetkezeti érdekeltségű gazdasági társaság és magánvállalkozás, amelynek az érdekeit a Szövetség képviselni tudja.

A Szövetség az Ipari Szövetkezetek Csongrád megyei Szövetségének, rövidítve a Csongrád megyei KISZÖV-nek az általános jogutódja és a Magyar Iparszövetség (OKISZ) alapító tagja.

A Szövetség törvényességi ellenőrzését a Csm-i Főügyészség látja el.

A Szövetséget a Csm-i Bíróság a Pk.60.113/1990/1. sz. alatt vette nyilvántartásba.

Az Alapszabály jelenlegi szövegét a Szegedi Törvényszék a 12.Pk.60.113/1990/31. számú végzésével fogadta el.