Csongrád Megyei Iparszövetség

Cégvezetők klubja 2007/01. szám

Igazodás az új GT-hez

1.TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ GT. SZERINT
1.1. Társasági szerződésekre vonatkozó általános előírások
1.2. Közkereseti társaság
1.3. Betéti társaság
1.4. Korlátolt felelősségű társaság
1.5. Zártkörűen működő részvénytársaságokra vonatkozó főbb szabályok

2. A CÉGELJÁRÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA
2.1. Eljárási határidő
2.2. A kérelem benyújtása, mellékletei
2.3. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtása elektronikus úton
2.4. A cég bejegyzésére irányuló kérelem előterjesztése papír alapú formában
2.5. Eltérő szabályok változásbejegyzési eljárásban
2.6. Létesítő okirat módosítására vonatkozó szabályok a Ctv.-ben
2.7. A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó további rendelkezések

3. A CÉGNYILVÁNTARTÁS, CÉG- ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI
3.1. Bejegyzési kérelmek kitöltése
3.2. Változásbejegyzési kérelmekre vonatkozó szabályok
3.3. A névfoglalás – mint új jogintézmény – szabályai

4. ILLETÉKEK, KÖLTSÉGEK CÉGBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN
4.1. Illetékkötelezettségek cégügyekben
4.2. Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételi költségtérítése

5. FÜGGELÉK
5.1. Közkereseti társaság szerződésmintája
5.2. Betéti társaság szerződésmintája
5.3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája
5.4. Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapítóokirat-mintája
5.5. Névfoglalási kérelem