Csongrád Megyei Iparszövetség

ADÓ SZAKLAP 2007/3. szám (február)

Személyi jövedelemadó
– A készpénzállomány csökkenésével összefüggő egyszeri kedvező osztalékadózási
szabályok alkalmazásáról
– Újra munkáltatói adómegállapítás
– Az adóköteles béren kívüli, valamint a természetbeni juttatások adókötelezettségének
változásai 2007-ben
Adózás rendje
– Az adótitok szabályairól
– A foglalkoztatotti bejelentés legfőbb szabályai
– Az elektronikus bevallás jogi szabályozásának változásai
Számvitel
– A számviteli beszámoló mérlege I.
Egyéb adók
– Változások a helyi adózásban
– Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. Törvény változásai
Tárgyalóterem
– A bizonyítékok mérlegelése a bírósági eljárás során
EU
– Közösségi vizsgálat az állami szubvenciók által támogatott elektronikai importtal kapcsolatban
és a vonatkozó Közösségi rendelet alkalmazásának nehézségei.