Csongrád Megyei Iparszövetség

ADÓ-KÓDEX 2007/4. szám

Számvitel 2007 – a törvény egységes szerkezetben magyarázatokkal.
– pénzkezelési szabályzat
– könyvvezetés devizában
– terv szerinti értékcsökkenés
– könyvvizsgálói záradék
– számviteli bizonylat