Csongrád Megyei Iparszövetség

ADÓ KÓDEX 2008/1-2.szám

Társadalombiztosítás 2008.
Törvények és rendeletek – részletes magyarázatokkal

– Az 1997.évi LXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről és a végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet egységes szerkezetben.
– Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) kormányrendelet egységes szerkezetben.
– A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény.
– Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásnak részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII.7.) kormányrendelet.
– A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) kormányrendelet.
– Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII.23.) kormányrendelet.
– Az 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról.
– Az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
– A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet.