Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 15. szám

– Keresőképtelenség elszámolása munkaidőkeret esetén.
– Intézményigazgató lehet-e gazdasági vezető is?
– Munkát végző „keresetképtelen” munkavállaló és a rendes felmondás.
– Készenlétnek minősül-e a bekapcsolt telefon?
– Kollektív kárfelelősség.
– Szakszervezet – a kifogással okozott kár.
– Lemondás a munkaszerződésben megemelt összegű végkielégítésről.
– GYES-en lévő munkavállaló – szerződés másik munkáltatóval.
– Hatósági szerződés megszegése.
– Helyettesítési díj – mikor jár a köztisztviselőknek?
– Betegszabadság – munkáltatói felülvizsgálat jogosulatlan igénybevétel esetén.
– Többlet-járulékkedvezmény – elmaradott kistérségi foglalkoztatás esetén.
– Magán-munkaközvetítő tevékenység folytatása.
– Felmondás elleni védettség – a tilalom lejárta után?
– Munkakörátadás – a munkaviszony megszűnését követően.
– Keresőképtelen betegség – a szabadságok kiadása.
– Keresetkiegészítés – 13. havi juttatás helyett.
– Kollektív szerződés részleges felmondása.
– Jutalom – üdülési csekkben?