Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Tudja már, hogy gépkocsija személyautónak számít, vagy nem? (2)

Ahogyan a személygépkocsik (cégautó) adója változott 2009. február elejétől. (II. rész)

A következőkben pedig tekintsük át, hogy mennyit is kell a személygépkocsik után fizetni:

•    1600 cm3 hengerűrtartalom alatti személygépkocsi után 7 eFt/hó
•    1600 cm3 hengerűrtartalom feletti személygépkocsi után 15 eFt/hó

Ezekből, az összegekből azonban – a kétszeres adózás kizárása miatt – levonható a negyedév azon hónapjaira jutó gépjárműadó, amelyben a személygépkocsi utáni cégautó adó és gépjármű adókötelezettség egyaránt fennállt. Feltéve, ha az határidőre befizetésre került, mert ha nem, akkor ezzel a levonási joggal a későbbiekben sem lehet már élni. S akkor sem lehet levonásba helyezni, ha  a személygépkocsi –a törvényben megengedett szerint – a feleség tulajdonában van, mert ilyen esetben elválik a tulajdonos és a költséget esetlegesen elszámoló személye egymástól.

Az adót önadózással kell teljesíteni az állami adóhatósághoz negyedévente – a negyedévet követő hó 20-áig – bevallani és befizetni is. Tehát most április 20-ig kell vallani a 0901-es nyomtatványon elektronikus úton vagy papíron, befizetni pedig az APEH  Cégautóadó bevételi elnevezésű számlájára (10032000-01076167-00000000) kell. Ne felejtsük el a közlemény rovatba az adó vagy adóazonosító számot feltüntetni, hiszen az adóhatóság a befizetőt ezzel azonosítja.

Abban az esetben, amikor a magánszemély útnyilvántartással számolja el az üzleti útjait, akkor köteles ő is az adó befizetésére. De ha kiküldetési rendelvényen számolja el saját személygépkocsija üzleti útjainak költségét, vagy munkába járása költségét térítteti meg, akkor nem vonatkozik rá, mentesül az új adó megfizetése alól.

A személyi jövedelemadó törvény 3. §-a a 83. ponttal egészült ki, ami tartalmazza a kiküldetési rendelvény fogalmát, tartalmi és alaki követelményeit.  Tartalmaznia kell a magánszemély és a személygépkocsi minden azonosító adatát, s két példányban kell készülnie.

Változatlanul lehet számolgatni, hogy kinek a tulajdonában lévő gépkocsi adózása kedvezőbb. Természetesen bizonyos szempontból most a magánszemély tulajdonában lévő személygépkocsi, mert ott van a kiküldetési rendelvénnyel egy mentesítési lehetőség a társas vállalkozásoknál. De ugyanakkor sokkal kedvezőbb a vállalkozások tulajdonában lévő,  korábban leadózott gépkocsik helyzete az új szabály szerint, hiszen 40-50 ezer forint helyett akár havi 7-15 ezer forint adó befizetésével elszámolható a gépkocsival kapcsolatosan felmerülő minden költség, magánhasználatról pedig nem lehet szó ilyen esetben.
S aki úgy dönt, hogy  céges gépkocsiját  kiviszi a vállalkozásból, akár elképzelhető annak eladása magánszemély részére, de ebben az esetben ne feledjük, hogy a még nullára leírt gépkocsit is piaci értéken szabad csak értékesíteni. A továbbiakban  már nem számolható el a tényleges üzembetartás költsége, s az eladási ár pedig bevételt, adóalap növelést  jelent egy vállalkozásnál.

Tehát az új szabály 2009. februárjától lépett életbe, így  január hónapra még a korábbi szabályok szerint kellett eljárnia a vállalkozásoknak  a személygépkocsikkal kapcsolatosan. Meg kell lenni a hiteles útnyilvántartásnak, hiszen egy későbbi ellenőrzés miatt bajba kerülhetnek a vállalkozások, ha ezt nem tartják szem előtt. A bírság akár az utólag megállapított adó 75 százaléka is lehet, s gondoljanak bele, ha ezt egy ötéves időtartamra állapítja meg az adóhatóság, a bírsággal és a  késedelmi kamattal együtt milliós nagyságrendet is elérhet.

De sokunkban felmerült az a kérés, hogy akkor február 1-jétől kell, vagy nem kell útnyilvántartást vezetni? Erre az egyszerű kérdésre szeretnénk egyértelmű választ  kapni, ami nem is olyan egyszerű. A törvény sem egyértelmű, az adóhivatali állásfoglalások pedig szokás szerint  ellentmondanak egymásnak.
De végre március 3-án ismét állást foglalt az APEH honlapján (2009/08), amelyből egyértelműen kiderül, hogy a cégautó használata, fenntartása kapcsán felmerült összes költség a Tao.tv. alapján a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek minősül.
„E rendelkezés alapján a társas vállalkozásnak társasági adófizetési (adóalap növelési) kötelezettsége nem keletkezik, függetlenül attól, hogy a tulajdonában lévő cégautóval megvalósul-e a magáncélú használat.”
Tehát nem kell ennek alapján útnyilvántartást vezetni, de felhívom figyelmüket arra, hogy  az elszámolt üzemanyagnak a futott kilométerrel illik összhangban lenni. Azaz legyen meg az évi nyitó és záró kilométeróra állása, s akkor nem kérdőjelezhető meg az üzemanyagszámlák indokoltsága sem.
T.Zs.

Forrás: www.adoszabaszat.hu