Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

ADÓ KÓDEX 2009/4.sz.

Számvitel 2009 – a törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal
– sajátos egyszerűsített éves beszámoló
– napi készpénz záró állomány
– fejlesztési támogatások elszámolása
– könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása
– kerekítési különbözet
– tőkekonszolidáció
– követelések értékvesztése