Csongrád Megyei Iparszövetség

Adóamnesztia a tagi kölcsön elengedésére

Még ezen a héten élhet ezzel az adókedvezménnyel, ha szükséges!

Egy társaság magánszemély tagja, ha a társaságnak korábban adott kölcsönét 2008-ban elengedte, adókedvezmény és illetékmentesség jogával, élhet, ha betartja az erre vonatkozó szabályokat. A 2008-ban elengedett kölcsönt dokumentálni kell részletesen, mikor adta, mekkora összeget és mikor engedte el. Itt említem meg, hogy ellenőrzött külföldi társaságtól származó bevétel állampapírba történő befektetése esetén is adókedvezménnyel élhet a magánszemély, de akár egy társaság is.

1.    Mit jelent a tagi kölcsön elengedése a társaságnál:

a.    Összege a számviteli nyilvántartásban rendkívüli bevételként jelentkezik
b.    Társasági adókötelezettség növekedést ugyanakkor nem eredményez, mert valójában adózott pénzből nyújtotta a kölcsönt a magánszemély. Az adóalap csökkentők közzé kell beállítani, s akkor úgy adózik a társaság, mintha a tagi kölcsön elengedés nem is történt volna meg.
c.    Kivéve a különadó kötelezettséget (4%), mert azt a rendkívüli bevétel összegével megnövekedett adózás előtti eredmény után kell teljesíteni.
d.    Illetéktörvény szerint a követelésről való lemondás, azaz a tagi kölcsön elengedése, vagyongyarapodást jelent a vállalkozásnál, annál, aki mentesül a visszafizetéstől, ajándékozási illetékfizetési kötelezettséget (11%) von maga után.  Jelen esetben erre amnesztia van, azaz a társaságnak ezt az ajándékozási illetéket nem kell megfizetnie.

2.    Mit jelent a tagi kölcsön elengedése a magánszemélynél:

a.    Ha 2008-ban engedte el, dokumentálta le, akkor 2009-ben kedvezményesen adózhatja le osztalékként 10 %-kal. Addig a mértékig, ameddig az adózás utáni eredménye lehetővé teszi.

3.    Kedvezményes adózás feltételei:

a.    A kedvezményes adózású osztalékot csak a 2008. évi adózott eredményből lehet megállapítani és jóváhagyni, s ezt a beszámoló beküldési határidejétől számított 30 napon belül ki is kell fizetni. Azaz rendelkezésre kell állnia a pénzösszegnek, akár a pénztárban, akár a bankban. Az előbbi esetében a nagyobb pénztárállomány is csökken, ami bizonyos esetben szerencsés. Ezt az esetet hívhatjuk „megkésett” adózásnak, ha már korábban igénybe vettük az összeget adózás nélkül.  Nem köteles a kifizető az adót levonni és befizetni, csak igazolást köteles róla adni. Rendezheti ezt a magánszemély is, s akkor a 10 %-os adóvonzatát a negyedévet követő hó 12. napjáig kell befizetnie. Bevallania a tárgyévről készült személyi jövedelemadó bevallásában köteles beállítani, mint ahogyan ezt a kifizető is lejelenti az adóhatóságnak.
b.    Ha a társaság tárgyévben veszteséges, akkor a tagi kölcsön elengedése ellenére sem vehetik igénybe az illetékmentességet, mivel nincs miből, nincs tárgyévi kifizethető osztaléka a társaságnak.

Ha a társaságnak több tagja is van, de a kölcsönt csak egyikük bocsátotta a vállalkozásuk rendelkezésére, és engedte el, ilyen esetben is mindnyájan élhetnek az ezzel kapcsolatos osztalék kedvezményes adózásával.

A kölcsönt nyújtó tag esetében még az is lehet előnyös, hogy egy esetleges vagyonvizsgálat esetében, de a már lefolytatott vagyonvizsgálatánál is – ha elsőfokú határozat még nem született róla – a kedvezményesen felvett osztalék összegével a vagyongyarapodás nem vélelmezhető. Azaz nem kell bizonyítani a kedvezményes osztalék összegével megegyező értékű vagyongyarapodást adózott, legális jövedelemmel a tagi kölcsön befizetése idejére.

Adószabászat
T.Zs.

Forrás: www.adoszabaszat.hu