Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2009/5.sz.

A munkaviszony jogszerű megszüntetése.

1.    A munkaviszony megszűnése
2.    A munkaviszony megszüntetése
3.    Rendes felmondás
4.    Rendkívüli felmondás
5.    A munkaviszony jogellenes megszüntetése
6.    Felmondás szakszervezeti tisztségviselőnek
7.    Közös megegyezés
8.    Eljárás a munkaviszony végén
9.    Függelék

1.    A munkaviszony megszűnése
1.1.        A megszűnés esetei
1.2.        A munkavállaló halála
1.3.        A munkáltató jogutód nélküli megszűnése
1.4.        A határozott idő lejárta
1.5.        Az erőforrások átadása a közszférának
1.6.        Társasági tisztség megszűnése
1.7.        Eltiltás a közügyektől

2.    A munkaviszony megszüntetése
2.1.        Jognyilatkozatok
2.2.        A munkaviszony megszüntetésének esetei
2.3.        Nyugdíjas dolgozó
2.4.        Próbaidő
2.5.        A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése

3.    Rendes felmondás
3.1.        Munkáltatói felmondás
3.2.        Felmondási idő
3.3.        Csoportos létszámcsökkentés
3.4.        Végkielégítés
3.5.        Felmondási indokok a gyakorlatban
3.6.        Munkavállalói felmondás

4.    Rendkívüli felmondás
4.1.        A rendkívüli felmondás feltételei
4.2.        Indokolási kötelezettség
4.3.        Bizonyítás
4.4.        Lehetőség a védekezésre
4.5.        Határidő a rendkívüli felmondásra
4.6.        A rendes felmondás szabályainak alkalmazhatósága
4.7.        Rendkívüli felmondási okok a gyakorlatban

5.    A munkaviszony jogellenes megszüntetése
5.1.        Továbbfoglalkoztatás
5.2.        A továbbfoglalkoztatás mellőzése
5.3.        Elmaradt munkabér, kár
5.4.        Igények a munkavállalóval szemben
5.5.        Elévülés
5.6.        Határozott időre szóló munkaviszony jogellenes megszüntetése
5.7.        Örökölhető-e a jogellenesség megállapításai iránti igény?

6.    Felmondás szakszervezeti tisztségviselőnek
6.1.        Előzetes egyetértés, vélemény, értesítés
6.2.        Szakszervezeti nyilatkozat
6.3.        A védelem hatálya
6.4.        A jogosult szakszervezet

7.    Közös megegyezés
7.1.        A megegyezés alakja
7.2.        Ajánlat, ajánlati kötöttség
7.3.        A megegyezés tartalma
7.4.        A megállapodás érvénytelensége

8.    Eljárás a munkaviszony végén
8.1.        A munkakör átadása, elszámolás
8.2.        A járandóságok kifizetése
8.3.        Igazolás
8.4.        Működési bizonyítvány

9.    Függelék
9.1.        A munkaviszony megszüntetése munkaerő-kölcsönzés esetén
9.2.        A vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezések
9.3.        Bedolgozók
9.4.        Munkaügyi jogvita
9.5.        A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai
9.6.        Ösztöndíjas foglalkoztatás megszűnése.