Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ismét a számlázásról…

… az általános forgalmi adó újabb változásának tükrében.

A Magyar Közlöny ez évi 67. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény, amely néhány kivételtől eltekintve 2009. július 1-jétől lép hatályba.
Most elsősorban az Áfa törvény változásából eredő számlázási problémáikban szeretnénk a segítségükre lenni. Alapvetően természetesen abban, hogy hogyan állítsák ki helyesen számláikat az átmeneti időszakban, de legalább ilyen fontos felhívni figyelmüket arra, hogy helyesen kiállított számlákat fogadjanak csak be.

A legfontosabb alapvető változás, – mely mindenkit érint július 1-jétől – az általános adókulcs 25%-os mértéke. Ha a számla végösszegéből visszafelé számoljuk, akkor ez 0, 20-al való szorzást jelent, vagyis 20%-ot. Az általánostól eltérő ún. kedvezményes 5%-os adómérték megtartása mellett bizonyos termékeknél egy új, 18%-os adómérték alkalmazandó.

A törvényváltozás tömör és szűkszavú, de a módosító törvény végén csaknem három oldal foglalkozik azzal, hogy a hatályba lépést, alkalmazást, hogyan kell értelmezni (hatályba léptető, módosító, és átmeneti rendelkezések), erre hívjuk fel az alábbiakban a figyelmüket.

Az új adómérték tehát július 1-jétől lép hatályba, amely azt jelenti, hogy azt azokban az esetekben kell alkalmazni először, az átmeneti rendelkezések kivételével, amely ügyben az áfa fizetési kötelezettséget keletkeztető időpont június 30. napját követő időszak. Ettől eltérően kell eljárni a törvény 58. § hatálya alá tartozó ügyleteknél, melyek a korábban folyamatosnak tekinthető ügyletek

58. § (1)Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik.

 • Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége július 1-je előtti időszakban van, akkor mindenképpen 20%-os adómértékkel adózunk. Például akkor is, ha a III. negyedévre Ha az esedékesség számlázunk ki bérleti díjat, de teljesítési idő és fizetési határidő június 30. előtti
 • Ha pedig az esedékesség már június 30-át követő időszakra esik, akkor már csak a tényleges elszámolási időszak a meghatározó
  • Ha az elszámolási időszak teljes mértékben június 30-a utáni, akkor az új adómértékkel kell már számolni
  • Ha a június 30-a előtti időszakot terheli, akkor még 20%-os az adóteher
  • Ha pedig előtte kezdődik, és átcsúszik a következő júliusi időszakra, akkor az ellenértéket időarányosan kell megosztani a két adómérték között
 • Az előleg átvétele a törvény 59.§-a szerint fizetési kötelezettséget keletkeztető időpont, s ha ez július 1-je előtti, akkor 20 %-os adómértékkel adózik. Ha a végszámla július 1-je utáni időpontra vonatkozik, akkor már az új adómértékkel kell az adótartalmat megállapítani.
  • Az előleg és a fennmaradó összeg külön-külön képez adóalapot, így különböző adókulcs vonatkozik rá. Az előlegszámlán és a termékértékesítésről kiállított számlán feltüntetett adóalap megállapítása alapvetően attól függ, hogy a szerződésben áfa nélküli, vagy áfá-val növelt ellenértékben történt a megállapodás.
 • Fordított adózású ügyleteknél a határnap figyelembe vételével kell eljárni, hogy a fizetési kötelezettség határnap előtti, vagy utáni e. Ezekben az esetekben a fizetési kötelezettség napja az a nap, ami az alábbiak közül a leghamarabb következik be:
  • Ellenérték megtérítése
  • Számla kézhezvétele
  • Teljesítést követő hónap 15. napja

A fentekből tehát látszik, hogy a „folyamatos” teljesítésű szolgáltatásoknál és a korábbi előlegek elszámolásánál igényel a változás fokozott odafigyelést.

Legyünk résen a számlázásainknál, s az idegen számlák befogadásánál, hogy ne legyen belőle jogtalan visszaigénylés, vagy helytelen befizetés okozta bírság.

Forrás: www.adoszabaszat.hu