Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Nyugdíjnövelés kérelmezése, feltételei

Ezekben a hónapokban várható a nyugdíjnövelés iránti kérelmek beadásának dömpingje, ha még nem adta be, az alábbiak szerint megteheti még.

2007-től a saját jogú nyugellátású személyeket kérelmükre 0, 5 % nyugdíjemelés illeti meg, ha nyugdíjasként történő foglalkoztatásuk, vagy egyéni és társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenységük a 365 napot meghaladja. 2008. januárja után nyújthatják be kérelmüket az arra jogosultak – ha a feltételeknek megfeleltek- az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz.

Nem élhetnek ezzel a joggal az ekhó-s és mezőgazdasági őstermelők, mivel változatlanul nem terheli őket kötelezően nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség.

A K27-es nyomtatvány szolgál a kérelem benyújtására, ami a nyugdíjfolyósító honlapján is elérhető ( www.onyf.hu ). Kinyomtatható pdf. formátumban, de számítógéppel is kitölthet, s azt kell postán feladni. Aki regisztrált a nyugdíjfolyósítónál, az elektronikusan is beadhatja.

Minden év április 30-ig kell teljesíteni az éves  NYENYI adatszolgáltatást az előző évben saját jogú nyugdíjasokként nyugdíjjárulék-köteles jövedelmet elért magánszemélyekről is.

A feltételeknek megfelelő magánszemélynél a 365 napra általa fizetendő nyugdíjjárulék alapjának havi átlagos összege után számítják a 0, 5% emelést. Párhuzamos biztosítási jogviszonyok esetében az egyes jogviszonyokban fizetett nyugdíjjárulék alapját össze kell adni, azt kell alapnak tekinteni.

Jogosultság szempontjából a 0, 5%-os nyugdíjnövelésre részesülőnek kell tekinteni azokat is, akiknek a nyugellátása tevékenységükre tekintettel szünetel. Az érvényes szabályozás szerint ugye a nyugellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha 62. életévét be nem töltött nyugellátásban részesülő magánszemély nyugdíjjárulék alapja a tárgyév első napján érvényes minimálbér havi összegének tizenkétszeresét meghaladja. A szüneteltetés, a túllépést követő hónap első napjától mindig a tárgyév utolsó napjáig, azaz december 31-ig tart. Az érintett a szüneteltetés idejére is nyugdíjasnak minősül, tehát a nyugdíj újbóli folyósításakor a fenti időszak nyugdíjjárulék köteles jövedelme alapján a 0, 5%-os és időközi emelésre is jogosulttá válik.

T. Zs.

Forrás: www.adoszabaszat.hu