Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Módosult a fejlesztési tartalék felhasználásának határideje

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben foglaltak szerint képzett fejlesztési tartalék „adómentes” felhasználásának határideje a képzés adóévét követő negyedik adóév vége eredetileg. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi törvénymódosítás, ami július 9. napjától hatályos, ezzel összefüggésben arról rendelkezik, hogy  a 2008-as beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam  első ízben a 2009. adóévi adókötelezettségre alkalmazható. Ha ennek egyéb törvényi feltételei fennállnak, akkor a feloldásra rendelkezésre álló idő, a módosítás szerint,  hat adóév.
Ez a törvénymódosítás (2009. évi 77. tv. 44. §.) tehát arról rendelkezik, hogy   azon lekötött tartalék összegeket, amit az adózó a 2008-as beszámolójában jogszerűen mutatott ki  (akár azért, mert a 2008. adóévben képezte, vagy mert korábban képezte, de még nem használta fel teljesen és az adómentes felhasználás határideje még nem járt le)  a képzés adóévét követő hatodik adóév végéig kell  a Tao. tv.-ben meghatározott célokra  felhasználnia

Tehát

  • amennyiben egy 2008-ban alakult, naptári év szerint működő társaság  (amely az előtársasági időszakról  nem készített külön beszámolót, így 2008-ban egy adóéve volt)  2008-ban képzett  fejlesztési tartalékot, akkor annak felhasználására nyitva álló időtartam a képzés adóévét követő 6 adóév, amelynek végső határideje jelen esetben  2014. december 31 -e.
  • Az előtársasági időszakról történő  külön beszámoló készítése esetén e beszámolóban kimutatott, képzett  fejlesztési tartalék vonatkozásában a végső határidő – tekintettel a 2008-ban keletkező két adóévre –  2013. december 31  -e.
  • Amennyiben egy naptári év szerint, folyamatosan működő adózó a 2005. adóévben képezte  a fejlesztési tartalékot, akkor a Tao. tv. 7. § (15) bekezdés szerinti határidő eredetileg 2009. december 31-e lenne, az átmeneti előírásra figyelemmel azonban az felhasználható (ha a lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék vagy annak egy része 2008. december 31-én még szerepel a beszámolójában)  2011. december 31  -éig.
  • Amennyiben egy naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó  (melynek mérlegfordulónapja július 31-e) a  2007. augusztus 1  -től 2008. július 31-éig tartó üzleti évében  (vagyis a 2007-ben kezdődő adóévében)  képezte  a fejlesztési tartalékot (melyet lekötött tartalékként a 2008. adóévi beszámolójában 2009. július 31-én is kimutatott), akkor annak felhasználására nyitva álló határidő – az eredeti, 2012. július 31-e helyett –  2014. július 31  -e  (vagyis a 2013-ban kezdődő adóévének utolsó napja).
  • Amennyiben egy naptári év szerint működő társaság   2007. évben képzett  fejlesztési tartalékot, majd  2008. március 31  -ei mérlegfordulónappal áttért a naptári évtől eltérő üzleti év szerinti működésre, akkor (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezett) az adómentes feloldás végső határideje esetében  2013. március 31  -e  (vagyis a 2012-ben kezdődő adóévének utolsó napja).
  • Amennyiben az  áttérést követő  (2008. április 1-jétől 2009. március 31-ig tartó)  üzleti évében is képzett  fejlesztési tartalékot, akkor ezen összeg felhasználható  2015. 03. 31  -éig.
  • Amennyiben egy (naptári év szerint működő) társaság   2005-ben és 2006-ban is képzett  fejlesztési tartalékot, és  2008. október 31  -én  szervezeti formaváltással  átalakult , akkor a  2005-ben képzett  fejlesztési tartalék felhasználásának végső határideje (tekintve, hogy 2008-ban két adóév keletkezik) a jogutód 2008. november 1-jétől 2008. december 31-éig tartó üzleti évének utolsó napja, vagyis  2008. december 31  -e ; így erre a fejlesztési tartalékra az átmeneti előírás nem vonatkozik. A jogelőd által  2006-ban képzett  fejlesztési tartalék felhasználására irányadó határidő pedig – az eredeti 2009. december 31-e helyett –  2011. december 31  -e.
  • Amennyiben a   naptári év szerint működő adózó a 2005. évben képezte  a fejlesztési tartalékot és 2007-től áttért az eva szerinti adózásra, akkor a fejlesztési tartalék felhasználásának határideje esetében is – a nem evás adózókhoz hasonlóan – (az eredeti 2009. december 31-e helyett)  2011. december 31  -e;  függetlenül attól, hogy evásként a számviteli törvény hatálya alá tartozók esetén a 2008. évi beszámolójában vagy bevételi nyilvántartást vezetők esetén az annak megfelelő nyilvántartásában szereplő fejlesztési tartalékról van szó.

Forrás: adószabászat.hu