Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Számviteli Levelek 204. sz.

– Tulajdonos kiküldetése.
– Átalakulás kiválással.
– Kapcsolt vállalkozás.
– Változó munkahelyen történő foglalkoztatás.
– Osztrák cég magyar munkavállalója.
– Egyéni vállalkozói beruházás.
– Kárenyhítési hozzájárulás és juttatás elszámolása.
– Polgári jogi társaságból (pjt) szövetkezet.
– Közhasznú társaság jogutód nélküli megszűnése.
– Határidős ügylet leszállítással.
– Szavatossági kötelezettség, egyszeri visszatérítés.
– Magánszemély tulajdonosnak juttatott üzletrész.
– Átalakítás, felújítás, beruházás.
– Utazásközvetítői tevékenység.
– Út- és közműberuházás térítés nélküli átadása.
– Normatív támogatás elszámolása.
– Egyéni vállalkozáshoz használt tárgyi eszköz.