Csongrád Megyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2009/8.sz.

Adó-, illeték- és járulékváltozások 2010.
– Személyi jövedelemadó
– Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás
– Társasági adó
– Egyszerűsített vállalkozói adó
– Általános forgalmi adó
– Jövedéki adó
– Helyi adók
– Illetékek
– Gépjárműadó
– Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó
– Adózás rendje
– TB-járulékok