Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Van, akinek az adózásában a legfontosabb nap a feltöltés napja.

December 20, felkészült már rá?

Az év végi adózói kötelezettségek közül a legfontosabbakat december 20-ig kell teljesíteni, amely határnap 2009-ben ténylegesen december 21-e, mert december 20-a vasárnapra esik.

AdvertisementA legfontosabb adózói kötelezettség az év végén egyebek mellett az ún. „feltöltési kötelezettségnek” a rendezése. Eddig az időpontig kell kiszámítani a vállalkozásoknak a tárgyévre várható adókötelezettségeket és ezen időpontig azokat meg is kell fizetniük.

Ténylegesen a következő adónemekben van feltöltési kötelezettség:
·        társasági adó előlegének feltöltése,
·        különadó előlegének feltöltése,
·        egyszerűsített vállalkozói adó előlegének feltöltése,
·        helyi iparűzési adó és a vállalkozások kommunális adójának feltöltése.

Nem kell a kötelezettségeket teljesíteni, ha a megelőző adóévben a társasági adó alanyának (ha az rövidebb 12 hónapnál, akkor éves szintre számítva) az árbevétele nem érte el az 50 millió forintot. Ellenkező esetben az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. (most 21.) napjáig ki kell egészítenie a rá vonatkozó adónemeket, azaz fel kell tölteniük a várható fizetendő adó összegére. A társasági adóelőleg kiegészítés összegéről bevallást is kell készíteni (még akkor is, ha az nulla). 2009-ben ez nem külön bevallás, hanem az ún. „0901 számú” havi bevallás 01. számú lapján van hely a feltöltésre vonatkozó adatközlésre.

Az EVA adóalanynak minden esetben fel kell tölteni adókötelezettségét a várható összegre. A kötelezettség nem függ a bevétel nagyságától. Minden esetben fel kell töltenie, az egyéni és a társas vállalkozásnak is.

A különadó, az iparűzési adó és az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) esetén az adóalanyoknak kizárólag fizetési kötelezettségük van december 21-ig, bevallaniuk nem kell.

Adóelőleg kiegészítési kötelezettségeket az adóalanyoknak az éves várható adókötelezettségek 100%-ára kell teljesíteni! De mulasztási bírság csak a 90% alatti fizetési teljesítés esetén szabható ki. Mértéke a meg nem fizetett összeg 20%-a.

Mit kell tenni, hogy erre ne kerüljön sor? Meg kell adniuk minden szükséges adatot a könyvelőjüknek, ahhoz, hogy megállapíthatók legyenek a várható fizetendő adók. Átgondolva az év végi várható bevételt, felmerülő költségeket és nem utolsósorban az árukészlet nagyságát, amik döntően befolyásolják a vállalkozás eredményét.

Forrás: adószabászat.hu