Csongrád Megyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2010/1.sz.

Fogyasztói szerződések

 1. A fogyasztói szerződés létrejötte, megszűnése
 2. A fogyasztói szerződés érvénytelensége
 3. A fogyasztói szerződés teljesítése
 4. Nemzetközi fogyasztói szerződések
 5. Távollevők között kötött szerződések
 6. Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződés
 7. Üzleten kívül kötött szerződése
 8. Fogyasztásikölcsön-szerződés
 9. Lakás-előtakarékossági szerződés
 10. Utazási szerződés
 11. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a fogyasztókkal szemben