Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói levelek 29. szám

 • Igazolatlan távollét – munkaszüneti nap a mulasztott időszakban
 • Fizetési fokozat – külföldi sorkatonai szolgálat beszámítása?
 • Munkaidő – mikor kezdődik?
 • Terhes munkavállaló határozott idejű munkaviszonya.
 • Szakvizsga-kötelezettség – az elmulasztás szankciója.
 • Végkielégítés és felmondási idő kiszámítása.
 • Rendkívüli felmondás elleni szakszervezeti kifogás.
 • Munkavállalói közrehatás a balesetben.
 • Állásidő vagy betegszabadság?
 • Munkaközi szünet – mindig kötelező?
 • Vétkes kötelezettségszegés szankciói.
 • Munkavégzés bronz-, ezüst- és aranyvasárnapon.
 • Körjegyzőség átalakulása.
 • Jegyző- nyugdíjazás és kinevezés.
 • Jegyzői pályázat elbírálása.
 • Munkáltató jogutód nélküli megszűnése.
 • Kártérítési igényről lemondás.
 • Munkakör-módosítás a GYES után?
 • Készenléti jellegű munkakör – a gépjárművezető.
 • Munkavégzés – heti 48 óra felett munkaidőkeret hiányában.
 • Közszolgálati jogviszonyban töltött idő – a külsős bizottsági tagság beszámíthatósága.
 • Érvénytelen közalkalmazotti jogviszony – ha nincs meg a végzettség.