Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2010/2.sz.

A befektetők védelme

1..AZ ÜGYFÉLKÖVETELÉSEK VÉDELME

 • Ügyfélszámla
 • Értékpapírszámla
 • Befektetővédelmi Alap

2. BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS PIACBEFOLYÁSOLÁS

 • Bennfentes kereskedelem
 • Piacbefolyásolás
 • Kivételek a tilalom alól
 • Elfogadott paci gyakorlat
 • Pénzügyi ezsköz
 • A tilalomba ütköző ügyletek bejelentése

3. BEFEKTETÉSI AJÁNLÁS

 • Megízhatóság, minősítés
 • Tárgyilagos megítélés
 • Más által készített ajánlás terjesztése
 • A felügyeleti hatóság megnevezése
 • Internet hozzáférés

4. TITOKVÉDELEM

 • Üzleti titok
 • Értékpapírtitok
 • Összesített adatok átadása

5. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA

 • A tájékoztatás lakossági ügyfélnek
 • Összehasonlító tájékoztatás
 • Múltbeli hozamra vonatkozó tájékoztatás
 • Jövőben hozamra vonatkozó tájékoztatás
 • Adóügyi következményekre vonatkozó tájékoztatás
 • A tájékoztatás tartós adathordozón
 • Tájékoztatás honlapon

6. SZERZŐDÉSKÖTÉS

 • Előzetes tájékoztatási kötelezettség
 • Alkalmassági teszt
 • Megfelelési teszt
 • Az ügyfél minősítése
 • A szerződés formai és tartalmi követelményei
 • A szerződéskötés megtagadása
 • A szerződések és megbízások nyilvántartása

7. AZ ÜGYFÉL PÉNZÉNEK KEZELÉSE

 • Nyilvántartások, számlák
 • A pénz használata
 • A pénz elhelyezése

8. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

 • A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása
 • Halasztott pénzügyi teljesítés
 • Tájékoztatás a megbízás végrehajtását követően

9. KOCKÁZATKEZELÉS

 • Kockázatértékelés
 • Kockázatkezelési szabályzat
 • Tervek
 • Ellenőrzés
 • A kockázatvállalás mértéke
 • EU-szintű befektetési vállalkozás

10. A PANASZKEZELÉS

 • A panaszok orvoslása
 • Panaszkezelési szabályzat
 • Panasznyilvántartás

11. A BEFEKTETÉSEK VÉDELME

 • Országos Betétbiztosítási alap
 • A betétesek tájékoztatása