Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ha nem hozta meg döntését a társasági adójáról, még megfontolhatja az elvárt nyereség-minimum teljesítését

A  2007. évi XXXIX. törvény módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 6.§-t,  kiegészítette a nyereség-minimum fogalmával. Abból a célból, hogy  kiszűrje és  szigorúbban  ellenőrizze azokat a vállalkozásokat, amelyeknél feltehető, hogy az adózás alól fiktív költségek elszámolásával, illetve a bevételek eltitkolásával próbálják kivonni magukat az adózás alól.
Ahhoz, hogy egy társaság megállapítsa, érintett-e a nyereség-minimum szerinti adózással, szükséges tisztáznia, hogy az adózás előtti eredménye, illetve az adóalapja közül a nagyobb összeg eléri-e a törvényben leírtak szerint megállapított nyereség- minimumot. Ami megfelel a teljes bevétele 2%-nak. Amennyiben eléri, úgy nem szükséges tovább vizsgálódni, a vállalkozás a Tao. tv. általános szabályai szerint adózik akkor, azaz a törvénynek megfelelően eléggé nyereséges.

Abban az esetben azonban, ha az előzőekben említett két adat (adózás előtti eredmény, adóalap) közül a nagyobbik nem éri el a nyereség-minimum összegét, akkor a társaság választás elé kerül. Két lehetősége van:

  • Nem alkalmazza a nyereség-minimum alapján történő adómegállapítást, hanem az általános szabályok szerint számolja ki az adóalapját 8Kevés nyereségét vagy veszteségét), illetve az adót. De akkor erről a döntéséről a bevallásában az Art. szerint nyilatkozatot kell tennie, s köteles mellékelni egy ún. bevallást kiegészítő nyomtatványt is, mely főként a költségek meghatározott köréről (pl. reklámszolgáltatások, piackutatás, vagy ügynöki jutalék címén elszámolt költségek, telefonszolgáltatás költsége, a személyi jellegű egyéb kifizetések körében elszámolt különböző költségek) kér részletező adatokat. E választásával az adózó kiteszi magát egy szigorúbb adóhatósági ellenőrzés kockázatának; ugyanis a bevallást kiegészítő nyomtatványok feldolgozása és kockázatelemzés alapján azon adózókat, amelyeknél alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozás eredménye „kozmetikázott” esetleg, az adóhatóság az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére választja ki. A kiválasztás a bevallás benyújtásának határidejétől  számított 30 napon belül történik meg, melyről az adózót értesítik írásban. Magát az ellenőrzést a kiválasztástól számított egy éven belül kezdheti meg az adóhatóság. Az ellenőrzés megkezdéséig, joga van a vállalkozásnak erre az időszakra önellenőrzést benyújtani még.
     

S akkor még az ellenőrzés során az adózóra hárul a bizonyítási teher az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságára vonatkozóan. Ha az adózó ezen tényeket jelentős számban és mértékben nem tudja bizonyítani, akkor az adóhatóság az adóalapot, illetőleg az adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg.

  • Ha az adózó nem választja a nyilatkozattételt, hanem a nyereség-minimum alapján számolja ki a társasági adót, azaz vállalja annak az elvárt minimum adónak a megfizetését, amit a jogszabály előír.

A jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározásakor kiindulási alap az összes bevétel; mely az értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, a pénzügyi műveletek bevételeinek, valamint a rendkívüli bevételeknek az együttes összegét jelenti. Ezekhez kapcsolódnak csökkentő és növelő tételek.

Módosító tételek közül a legjelentősebbek, melyek csökkentik az összes bevételt, a következők:

  • az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke;

A megfelelő tételekkel korrigált összes bevétel 2%-a jelenti a nyereség-minimum összegét, ami után kell  a 10, illetve a 16%-os társasági adót legalább megfizetni.

Ha még nem döntötte el hogyan fog bevallásában nyilatkozni, fontolja meg a fentiek értelmében. Más nem tud Ön helyett dönteni, de mi megpróbáljuk a maximális segítséget nyújtani Önnek e területen is.

Forrás: adószabászat.hu