Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

„Apró” módosítás az EVA adóban 2010. május 15-től.

Persze akit érint, mert ilyen szerencsés, annak jól kell elválnia ettől az adónemtől, mert egyébként bírság is lehet belőleAzt az EVA adózót érinti a változás, aki már májusban átlépi az adóalanyiság választására jogosító értékhatárát, a 25 millió forint összes bevételt.

A törvény változása ott tesz különbséget az adózók között, hogy a hatálybalépésig, május 15-ig meg is kapja az adózó a kiszámlázott összeget, vagy nem.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XII. törvény 51. §-ának (10) bekezdése szerint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.” ( Magyar Közlöny 2010. évi 28. szám)

A hivatkozott rendelkezés 2010. május 15-én lép hatályba, ezért a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépése esetén az adózónak az adóév során a következők szerint kell eljárnia:

  • amennyiben a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépését – egyben az adóalanyiság megszűnését – eredményező bevétel legkésőbb 2010. május 14-én befolyik, akkor a felettes rész után is 30 százalék az adó mértéke;
  • amennyiben az adózó bevétele 2010. május 15-én vagy azt követően haladja meg az adóalanyiság feltételként előírt 25 millió forintot, és olyan számlát bocsátott ki, amelyet a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépésekor bevételként eddig az időpontig nem szerzett meg, akkor a megszűnésig megszerzett és az eva-törvény 8. § (7) bekezdésében foglaltak alapján Eva alapba számító együttes összegnek a 25 millió forint feletti részére az adó mértéke 50 százalék.

Tehát adózás szempontjából nem mindegy, hogy az árbevételt a hatálybalépés előtt, vagy utána kapta meg a vállalkozás adózása szempontjából.

Forrás: adószabászat.hu; APEH