Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2010/3.sz.

Döntéshozatal a cégben

1. STRATÉGIAI DÖNTÉSEK
1.1.  a társaság legfőbb szerve
1.2.  A döntések előkészítése
1.3.  A társasági szerződés módosítása
1.4.  Tagok gyűlése a közkereseti társaságban
1.5.  Tagok gyűlése a betéti társaságban
1.6.  Taggyűlés a korlátolt felelősségű társaságban
1.7.  A részvénytársaság közgyűlése
1.8.  taggyűlés az egyesülésben
1.9.  A kisebbség védelme a döntéshozatalban
1.10. A döntések felülvizsgálata
1.11. A pénzügyi döntések előkészítése – könyvvizsgáló

2. AZ ÜGYVEZETÉS
2.1.  Vezető tisztségviselők
2.2.  A vezetői jogviszony
2.3.  Hatáskörelvonás, utasítás
2.4.  Ügyvezetés vagy törvényes képviselet?
2.5.  Ügyvezetés a közkereseti társaságban
2.6.  Ügyvezetés  a betéti társaságban
2.7.  Ügyvezetés a kft-ben
2.8.  Ügyvezetés a részvénytársaságban
2.9.  Ügyvezetés az egyesülésben
2.10. Munkáltatói jogok gyakorlása
2.11. Cégvezető
2.12. Az ügyvezető ellenőrzése – felügyelőbizottság
 
3. FELELŐSSÉG A DÖNTÉSEKÉRT
3.1.  A tagok felelőssége
3.2.  Az ügyvezetés felelőssége

4. VÁLLALATCSOPORTOK

4.1.  Elismert vállalatcsoport
4.2.  Tényleges vállalatcsoport