Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Szállítási szerződés szerinti előleg szabályos számlázása

Gyakran felmerülő  tisztázandó fogalom szállítási szerződések megkötésekor az előleg, mint egyfajta előre finanszírozásnak a lehetősége.

Szerződés keretében rögzített pénzátadás tekinthető  előleg megfizetésének, mert az adóhatóság  álláspontja szerint a vevő egyoldalú döntése alapján történő fizetés nem tekinthető annak.

Akkor beszélhetünk csak előlegfizetésről, amikor egy szerződés alapján a teljesítést megelőzően fizet a vevő akár készpénzt helyettesítő eszközzel is. De ebben az esetben is csak akkor, ha egyértelműen megállapítható, hogy az melyik teljesítés ellenértékébe kerül majd beszámításra, s így annak átvétele eredményez áfa-fizetési kötelezettséget. Az áfa törvény szerint ilyenkor ezt az ügyletet a számlán is fel kell tüntetni. Szintén előlegnek tekinthető –a fentiek értelmében – a foglaló, az óvadék azonban nem.

Áfa fizetési kötelezettség egyáltalán csak akkor keletkezik, ha maga az ügylet, melyhez kapcsolódik az előleg fizetése, adóköteles. S ez a fizetési kötelezettség a pénzösszeg átvételekor, illetve a jóváírás napján keletkezik. Ilyen esetben az ezt követő 15 napon belül kell kiállítani róla a számlát.

Ha az adó  megfizetésére a vevő a kötelezett, pl. fordított ÁFA-nál, vagy az Áfa tv. mentesít az adó  megfizetése alól, nem kell adót fizetnie a teljesítésre kötelezettnek az előleg átvételekor. Fordított ÁFA-s esetben magán az előleg számlán is jelezni kell törvényi hivatkozással a mentességé  okát. Adómentes ügyleteknél pedig egyéb számviteli bizonylat kiállítása is elegendő számla helyett.

Az ügylet végén végszámlát kell kiállítani, melyen az előlegről is el kell számolni. Abban az esetben, ha a vevő  nem adóalany, s készpénzben előre fizeti a teljes vételárat, akkor elegendő nyugtát kiállítani, kivéve, ha a magánszemély kéri a számlát.

Az ügylet meghiúsulása esetén pedig az előlegszámlát  érvényteleníteni kell a szerződés meghiúsulása, vagy az előleg visszafizetését követő 15 napon belül, számla, vagy azzal egy tekintet alá eső okmánnyal, melyen kizárólag a kiállítás időpontját kell feltüntetni.

Forrás: adószabászat.hu