Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ismét jogszabályváltozások várhatók, tervezetei az alábbi témákban…

Egyes adótörvények a sport támogatásával összefüggő módosításáról
 
A tervezet szerint a társasági adó és a személyi jövedelemadó alanyai kapnának kedvezményeket a sportágak támogatásához. A törvényjavaslat a sporttelepek megszerzése, fejlesztése érdekében külön illetékkedvezményt is megfogalmaz.
 
Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 
A jelenlegi Áfa törvény nincs tekintettel a számlák megfizetésére, bár a vevő kezesként felel a rá áthárított, de általa meg nem térített adó összegéért. Bár ennek érvényesítésére a gyakorlatban az állami adóhatóságnak ilyen jellegű információ hiányában nincs lehetősége. A törvénytervezet szerint, a meg nem fizetett adó az adóalanynál nyilvántartott, valós, az adóhatóság által is elérhető személytől, azaz a vevőtől követelhető. Pénzszemléletű nyilvántartású szemlélet szerinti fizetési kötelezettséggel indult valamikor az Áfa szabályozás, ahhoz közelít a mostani vállalkozásbarát változtatás a tervezet szerint.
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról
 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló új (2009./CLII. sz.) törvény, mely 2010. április 1-jén lépett hatályba, olyan szabályokat tartalmaz, amelyek rendkívül megnehezíti az ilyen jellegű alkalmi foglalkoztatást a hatálya alá tartozó területeken. A módosító javaslat célja az életszerűbb egyszerűsítés, mely az elektronikus ügyintézés irányába tolódik el, egyszerűbb, alkalmazhatóbb szabályokat fogalmaz meg. Az egyszerűsített foglalkoztatás kedvezményes közteher szabályait is módosítja a korábbi kedvezmény mértékéhez közelít.
 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 
A törvényjavaslat szerint a helyi iparűzési adó állami adóhatóság általi beszedésének 2010. január 1-től hatályos szabályozása igen súlyosan sérti a helyi önkormányzatiság alapjogát is. A módosító javaslat az önkormányzatok autonómiáját igyekszik garantálni. A demokratikusan megválasztott és megfelelő önállósággal rendelkező helyi önkormányzatok létezésének kiemelkedő jelentősége van, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő gazdasági függetlenség. Az önállóság megvalósításához nélkülözhetetlen a gazdasági feltételek biztosítása, melynek gazdasági alapja a saját bevételek, azaz a kivetett helyi adók alkotják elsősorban. Ezek közül az iparűzési adó a legjelentősebb saját bevételi forrása az önkormányzatoknak. Így vált indokolttá az erre vonatkozó törvényi szabályozás megváltoztatása, a helyi önkormányzati adóhatósági hatáskör mielőbbi visszaállítása.

Ahhoz, hogy az ősz folyamán hatályba léphessenek a törvényváltozások, még a nyár folyamán jóváhagyásra kell kerülniük az országgyűlés által. Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

Forrás: adószabászat.hu