Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2010/4.sz.

Illetékek változásban

1.    ÖRÖKLÉSI ILLETÉK
1.1.  Az örökség
1.2.  Az öröklési illeték mértéke
1.3.  Az örökség tiszta értéke
1.4.  Illetékmentesség
1.5.  Kedvezmények
1.6.  A hagyaték bejelentése az örökös által

2.    AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK
2.1.  Az ajndékozási illeték tárgya
2.2.  Az ajándékozási illeték mértéke
2.3.  Az ajándék tiszta értéke
2.4.  Illetékmentesség
2.5.  Kedvezmények
2.6.  Az ajándék bejelentése

3.    VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁS ILLETÉKE
3.1.  Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése
3.2.  Az illeték  tárgya
3.3.  Az illeték általános mértéke
3.4.  Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok illetékének mértéke
3.5.  Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzések illetéke
3.6.  Hitelintézet ingatlanszerzése
3.7.  Feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetéke
3.8.  Gépjármű és pótkocsi illetéke
3.9.  Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén
3.10. Illetékmentességek
3.11. Fiatalok első lakásszerzése
3.12. Illetékkötelezettek
3.13. A visszterhes vagyonszerzés  bejelentése

4.    AZ ILLETÉK MEGÁLLAPÍTÁSA
4.1.  Az illeték alapjául szolgáló érték
4.2.  Az illeték alapjául szolgáló érték bejelentése
4.3.  Az illeték alapjául szolgáló érték megállapítása
4.4.  A vagyoni értékű jogok értékének megállapítása

5.    A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK MEGFIZETÉSE
5.1.  Illetékelőleg
5.2.  Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése
5.3.  Fizetési meghagyás
5.4.  Fzetési felhívás
5.5.  Az illeték törlése és visszatérítése
5.6.  Mulasztási bírság, adóbírság
5.7.  Elévülés
5.8.  Késedelmi pótlék
5.9.  Fizetési kedvezények

6.    ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
6.1.  Illetékek a hatósági eljárásokban
6.2.  Bírósági illetékek

7.    Függelék
7.1.  Forgalmak
7.2.  Illetékmentes szervezetek
7.3.  Adó- és értékbizonyítvány