Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Még visszaválthatja megmaradt közteherjegyét csütörtökig!

2010. április 1-jével szűnt meg az alkalmi munkavállalói kiskönyv, s lépett életbe helyette később az egyszerűsített foglalkoztatás rendszere.

Ha a munkáltatók többet vásároltak a könyvecskébe ragasztandó közteherjegyekből, akkor már csak néhány nap maradt arra, hogy a fel nem használt közteherjegyeket visszaváltsák az adóhatóságnál.

Ezek visszaváltását szeptember 30-ig kérhetik az erre a célra rendszeresített 10KTH jelű nyomtatványon, mely kereskedelmi forgalomban ugyan nem kapható, de az állami adóhatóság  ügyfélszolgálatain beszerezhető és az APEH honlapjáról is letölthető.

Ezt a kérelmet kizárólag nyomtatott formában lehet beadni, s mellékelni is kell a fel nem használt közteherjegyeket, valamint az azok  vásárlását igazoló eredeti számlát is.
A visszatérítés kérelmét akár postai úton is benyújthatják a munkáltatók, de akkor a  közteherjegyeket lezárt és a lezárására szolgáló felületen általa aláírt – mint az 1%-os nyilatkozatok esetében –  borítékba helyezve kell a nyomtatványhoz csatolva borítékban postázni.

Ezt a kérelmet az APEH Regionális igazgatóságának címezve lehet postai úton legkésőbb a hónap utolsó napján feladni. Természetesen személyesen is beadható a kérelem, kizárólag az APEH megyeszékhelyein található ügyfélszolgálatokon.

A szeptember 30-i határidő jogvesztő hatályú, ami azt jelenti, hogy a határidőt elmulasztók kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, így közteherjegyeik értékét nem kapják vissza.
Ugyanakkor ha a kérelmezőnek  az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van, a fel nem használt közteherjegy visszatérítendő összegét az adóhatóság a tartozás erejéig visszatarthatja.

Forrás: adószabászat.hu