Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Változott a társasági adó mértéke!

De értesült róla, hogy már a 2010-es évet is érinti?
A legfrissebb fiskális intézkedése a kormánynak, hogy az év elején 16%-ról 19%-ra emelkedett társasági adó mértékét 10%-ra csökkentette visszamenőleg 2010. július 1-jétől.Bár ez az adómérték már korábbról ismert, csak még akkor feltételekhez kötve.  Ez alkalmazható is változatlanul az év első felére 50 millió forint adóalapig azon vállalkozások esetében, akik megfelelnek az adótörvény által előírt feltételeknek, a második félévre pedig az új szabály értelmében 500 millió forintig.

Az évközi változás miatt a második félévben a fenti értékhatár feleződik, tehát 250 millió forint adóalapig 10 % a fizetendő társasági adó mértéke, mégpedig feltételek nélkül lehet igénybe venni.

Az adóalapot így ebben az évben meg kell osztani, méghozzá kizárólag csak arányosítással, az első és a második félév működésének napjait figyelembe véve. Az értékhatárok feletti adóalap után változatlanul a 19 % adófizetési kötelezettséggel kell számolni.

S akkor itt állunk az adóelőleg fizetési határidő előtt, s az a kérdés merülhet fel bennünk, hogy most mennyi társasági adó előleget fizessünk is be.

Az Art.42.§-a szerint az adózó adóelőleg-fizetési kötelezettségét önadózás alapján teljesíti. A múlt évre beadott 0929-es bevallás alapján kell az előleget befizetnie egy társaságnak változatlanul, – mert ugye automatikusan az adóhatóság ezen nem változtathat – aminek kivetése a korábbi szabály szerinti mérték alapján számítódott ki bevallásunkban. Tehát, ha változatlannak tekintenénk az adóalapot, akkor is az előlegek befizetésével túlfizetésről beszélhetünk egy társaság esetében, ami az adóhatóság értelmezésében sem cél.  A társasági adó megváltozott adókulcsa pedig indokolttá teheti a körülmények figyelembe vételével, a tárgyévi adóelőleg mérséklését, de ez nem megy automatikusan.

Az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző évek adatai alapján kellene fizetnie, s számításai szerint adója nem éri el a megelőző időszak alapján fizetendő előleg összegét. Ezt kérvényezni kell az esedékesség időpontjáig, a fizetési határidő előtt még, hogy az előleget a bevallásban kiszámolttól eltérő összegben fizethesse meg.  A havi és a negyedéves előlegfizetésre kötelezetteknél ez most október 20-i határidőt jelent.

A kérvényt alá kell támasztani az éves adatokkal, a megváltozott körülmények kifejtésével, árbevétel csökkenéssel stb. Célszerű akár főkönyvi kivonatot, közbenső beszámolót is csatolni, ami tükrözi a tárgyévi eredmény csökkenését. Ennek alapján várható az adóhatóság kedvező döntése, azaz az adóelőleg összegének csökkentése.

De mindenképpen meg kell fontolni a kérelem beadását! Mert az Art. 172.§’(13) bekezdése alapján az adózó 20 %-ig terjedő mértékű adóbírságot is fizethet még abban az esetben, ha az előző időszak adatai alapján előírt, bevallott adóelőlegét mérsékelték, s így kevesebb adóelőleget fizetett, mint amit tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján előírt adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete.

Természetesen javasoljuk kiszámolni az új adómértékkel az éves társasági adó aktuális nagyságát, s annak tudatában meghozni azt a fontos döntést, hogy az eltérés nagyságrendje indokolttá teszi a kérelem benyújtását.

Forrás: adószabászat.hu