Csongrád Megyei Iparszövetség

Elbukott a TJK, kisöpörte a kormány javaslata, de még a minimálbér fogalma is megváltozott!

A kormány felterjesztése alapján megszűnik a főállású vállalkozókra irányadó tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés, és legalább a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetés szabálya is.

Az új minimális járulékalap az egyszeres minimálbér, illetve – középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén – a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz hasonlóan – a garantált bérminimum összege. Az eva adózóknál is megszűnik a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabálya, a járulékalap újból a minimálbér, vagy a garantált bérminimum összege lesz.

Módosul a járulékalapot képező jövedelmek felsorolása, továbbá a hallgatói munkaszerződés alapján járó hallgatói munkadíj újra biztosítási kötelezettséggel jár, ugyanakkor ezzel egyidejűleg társadalombiztosítási jogosultságokat is teremt.

Módosul a minimálbér fogalma is, ami egyrészt a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére fizetendő kötelező legkisebb személyi alapbér havi összegét, másrészt, ha a főállású vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimum összegét jelenti.

2010-ben a 73 500 forint minimálbér esetében ez 89 500 forint garantált bérminimumot jelent, 2011-re pedig az új összegeket majd kormányrendelet határozza meg.

A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege pedig 4 950 forintról 5 100 forintra változik, ami napi 170 forintot fog jelenteni. Ezt a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozásnak, s a nem biztosítottaknak kell változatlanul megfizetni.

S a kormány javaslata tartalmaz egy kedvező átmeneti szabályt is, hogy azok a vállalkozók, akik nem megfelelően alkalmazták 2010-re az amúgy értelmezhetetlen tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetésre vonatkozó szabályokat, azokkal szemben az adóhatóság ne alkalmazhasson mulasztási vagy adóbírságot. Bár a változások csak jövőre lesznek hatályosak, de azért sokan lélegeznek fel ennek olvasása után, bár ez feltehetőleg nem jelenti azt, hogy a dokumentáció elkészítése megúszható lenne.

S ami még egy kellemesnek tűnő javaslata a kormánynak, hogy a munkáltató és a társas vállalkozás által fizetendő Tb járuléknak (27%) is legyen egy maximált felső határa, mint ahogyan a munkavállalói nyugdíjjáruléknak is van.

Forrás: adószabászat.hu