Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Adományok és az ingyenes juttatások elszámolása

Így az év vége közeledtekor gyakoribbá válnak a különböző alapítványok támogatása, de az egyéb célból adott támogatások is.  2010. elejétől a társasági adóról és az osztalékadóról szóló (Tao.tv.) törvény  hatályos rendelkezései értelmében az adóévben a

  • visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz összegével,
  • a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével,
  • a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével,
  • az ellenérték nélküli tartozásátvállalás összegével

a juttatónak – fő szabály szerint – nem kell megnövelni az adózás előtti eredményét, így a juttatásban részesülőnek sincs csökkentési lehetősége, mint némelykor korábban volt.

Azonban bizonyos esetekben az így elszámolt költség, ráfordítás nem minősül az adóalap megállapításánál elismert költségnek, ráfordításnak sem.

Mert a Tao. tv. 3. számú mellékletének "A" fejezete 13. pontja szerint meg kell növelni az adózás előtti eredményt, ha  a juttató nem rendelkezik a juttatásban részesülő olyan nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a vállalkozási tevékenységének eredménye – az aktuális  juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva – nem lesz negatív.

A fenti eredményen a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét kell érteni. Ha a kedvezményezett eredménye a bevételként elszámolt támogatás összege nélkül a juttatás időpontjában nem lesz negatív, azaz eredményes lesz, akkor azt legegyszerűbben az adóév elteltével, az eredménykimutatása másolatának megküldésével tudja igazolni. Amennyiben a beszámoló nem igazolja a nyilatkozatban foglaltakat, úgy a juttatónak meg kell növelnie adózás előtti eredményét, illetve ha már benyújtotta a bevallását, akkor önellenőrzéssel kell helyesbítenie azt.

A támogatás vagy adomány átadásakor egy vállalkozás ráfordításként csökkenti az eredményét, s a komplett igazolás alapján csökkentheti még egyszer az adózás előtti eredményét, ha megfelel a jogszabály előírásainak. Ha nem kap a vállalkozás megfelelő nyilatkozatot tartalmazó igazolást, akkor a fentiek értelmében nem csökkenthet még egyszer közhasznú, kiemelkedően közhasznú alapítvány esetében, hanem az adomány értékével meg kell emelnie az adóalapját, tehát az adakozás eredője ebben az esetben nulla lesz.

Nyilatkozatra akkor is szükség van, ha a támogatott – mint például egy alapítvány esetében – akár kétféle eredmény ( alap/közhasznú és a vállalkozási) megállapítására is kötelezett, függetlenül attól, hogy mely tevékenységéhez kapja a támogatást. Az ilyen szervezetnek is arról kell nyilatkoznia, hogy a vállalkozási tevékenységének az eredménye a támogatás nélkül is pozitív, amelynek természetesen megfelel az is, ha vállalkozási tevékenységet nem folytat. Ilyenkor a juttatás kizárólag az alap/közhasznú tevékenysége támogatásaként merülhet fel természetesen, s a vállalkozási tevékenység hiányában a nyilatkozatban indokolt kitérni arra is, hogy a szervezet a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végez. Nyilatkozat-adásnak – a törvényi előírások figyelembevételével – nincs helye olyan támogatottnál, ahol nem értelmezhető a vállalkozási tevékenység eredménye, mint például, magánszemélynél vagy költségvetési szervnél.

Ezeket a körülményeket célszerű még a támogatási szerződés megkötése előtt tisztázni, hiszen ha nem csökkentheti az eredményét egy vállalkozás a támogatás miatt még egyszer sem, akkor abból sajnos adófizetési kötelezettség keletkezik.

Forrás: adószabászat.hu; APEH