Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2010/6.sz.

Adó-, illeték- és járulékváltozások 2010.

1.    Személyi jövedelemadó
1.2.  Jövedelem, bevétel,költség
1.3.  Adóalap, adóalap-kiegészítés, összevont adóalap
1.4.  Egykulcsos személyi jövedelemadó
1.5.  Adójóváírás
1.6.  Adókedvezmények
1.7.  Adóelőleg-fizetés
1.8.  Az adó megállapítása
1.9.  Önálló tevékenységből származó jövedelem
1.10. Rendelkezés az adóról
1.11. Egyes juttatások
1.12. Kamatkedvezményből származó jövedelem
1.13. Adómentes bevételek, jövedelemnek nem számító tételek
1.14. Adómentes jövedelmek
1.15. Egyéni vállalkozókat érintő változások
1.16. Vagyonátruházás
1.17. Tőkejövedelmek
1.18. Nyereményből származó jövedelem
1.19. Egyéb változások

2.    Magánszemélyek 98 %-os különadója

2.1.  Az adó alanya
2.2.  A különadó alapja
2.3.  Az adó mértéke
2.4.  Járulékfizetési szabályok
2.5.  Különadó megállapítására és megfizetésére irányuló szabályok
2.6.  Bevallási, adatszolgáltatási szabályok

3.    Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás

3.1.  Sporttal kapcsolatos módosítások
3.2.  Bevételi értékhatár
3.3.  Az ekho választására vonatkozó nyilatkozat
3.4.  Az ekho jogosulatlan választása
3.5.  A magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó módosítások
3.6.  Az ekho megoszlása
3.7.  Az ekhóval teljesített közterhek nyilvántartása, átutalása
 
4.    Társasági adó
4.1.  Új adóalanyok
4.2.  Fogalmak
4.3.  Adóalapot módosító tételek
4.4.  Adómérték
4.5.  Adókedvezmények
4.6.  Adóelőleg-kiegészítés
4.7.  Egyéb módosítás

5.    Egyszerűsített vállalkozói adó
5.1.  Belföldi pénzforgalmi bankszámla
5.2.  Cselekvőképesség korlátozása
5.3.  Osztalék utáni adót kiváltó adó
5.4.  A személyi jövedelemadó változásaival összefüggő módosítás
5.5.  Járulékalap
 
6.    Bankadó
6.1.  A pénzügyi szervezetek különadója
6.2.  Hitelintézeti különadó
 
7.    Általános forgalmi adó
7.1.  Az áfatörvény 2011. január 1-jétől hatályos módosítása
7.2.  A 2010-es év közbeni változások

8.    Jövedéki adó
8.1.  Jövedékiadó-mértékek 2011. január 1-jétől
8.2.  Főbb változások a jövedéki szabályozásban
8.3.  Az elektronikus okmányolás
8.4.  Bejegyzett feladó által nyújtott jövedéki biztosíték
8.5.  Egyéb ellenőrzött ásványolaj behozatala más tagállamból
8.6.  Fizetési könnyítés
8.7.  Bejegyzett kereskedő által nyújtott biztosíték
8.8.  Kötelező érvényű vámtarifaszám megállapítása
8.9.  Gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos jövedékiszabály-változások
8.10. Üzletbezárás szabályai
8.11. Bioüzemanyagok adókedvezménye
8.12. Szőlőbor belföldi szállítása
8.13. Jövedéki területen szerzett szakmai gyakorlat elismerésének változása
8.14. Fogyasztási dohány kiszerelési egysége
 
9.    Helyi adók
9.1.  Megszűnő vállalkozók kommunális adója
9.2.  Megszűnő üdülőépület utáni idegenforgalmi adó
9.3.  A fővárosi és kerületi adómegállapítási jog
9.4.  Az építmény- és telekadó mértékének differenciált megállapítása
9.5.  Emelkedő építményadó törvényi felső mértéke
9.6.  Az ideiglenes jellegű iparűzésiadó-kötelezettség
9.7.  Az iparűzési adó alapjának megosztására vonatkozó szabályok pontosítása
9.8.  Új iparűzésiadóalap-megosztási módszer az építőipari tevékenységet végzők számára
9.9.  Adóalap-megosztás távközlési tevékenység végzése esetén
9.10. Az adóelőleg-számítás módjának változása

10.   Illetékek
10.1. Feltételes személyes illetékmentesség igénybevétele
10.2. Építési telek illetékmentességének feltételei
10.3. Kedvezményezett eszközátruházás illetékmentessége
10.4. Bírósági eljárási illetékek utólagos elszámolással történő fizetése
10.5. Esedékesség és fizetési határidők
10.6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosítása
10.7. Fiatalok kedvezményes illetékfizetése.

11.   Gépjárműadó
11.1. A súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsiját megillető mentesség
11.2. A járműnyilvántartásból való adóztatás körének bővítése
 
12.   Ágazati különadó

12.1. Az adókötelezettség
12.2. Az adó alanya
12.3. Az adó alapja
12.4. Az adó mértéke
12.5. A kétszeres adóztatás kizárása
12.6. Kapcsolt vállalkozás adójának megállapítása
12.7. Az adó hatálya, eljárási kérdések
12.8. Átmeneti szabályok 2010. évre
 
13.   Adózás rendje
13.1. Bevallással kapcsolatos változások
13.2. Bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos változások
13.3. A képviseleti szabályok változása
13.4. Adófizetés, kiutalás visszatartás, visszatérítés
13.5. Adatszolgáltatás
13.6. Ellenőrzéshez kapcsolódó módosítások
13.7. Ismételt ellenőrzés
13.8. A hatósági eljáráshoz kötődő módosítások
13.9. A végrehajtási eljárást érintő módosítások
13.10.Elévüléssel kapcsolatos módosítások
13.11.A mulasztási bírsághoz kötődő változások
13.12.Egyéb módosítások
 
14.   Társadalombiztosítási rendszert érintő változások 2011-ben

14.1. Fontosabb változások
14.2. társadalombiztosítás
14.3. Egészségügyi hozzájárulás
14.4. A foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény változásai
14.5. A Start-törvény módosításai
14.6. Várható nyugdíjváltozások