Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja 2011/1.sz.

Változó nyugdíjrendszer

   1. A változások irányai
1.1.  Kötelező társadalombiztosítási nyugdíj
1.2.  Magánnyugdíjrendszer
1.3.  Vissza az állami rendszerbe
1.4.  A nyugdíjrendszer reformjának irányai
 
   2. Öregségi nyugdíj
2.1.  Korkedvezmény 2012-ig
2.2.  Nyugdíjjogosultság
2.3.  A nyugdíj összege
2.4.  Korengedményes nyugdíjazás

   3. Rokkantási nyugdíj
3.1.  Nyugdíjjogosultság
3.2.  A nyugdíjjogosultság megnyílása
3.3.  A nyugdíj összege
3.4.  A rokkantás felülvizsgálata
3.5.  Baleseti rokkantsági nyugdíj
 

   4. Szolgálati idő
4.1.  Arányosan elismerhető szolgálati idő
4.2.  Szolgálati idő a felsőfokú tanulmányok idejére
4.3.  Szolgálati időnek nem minősülő idők
4.4.  A szolgálati idő igazolása

   5. Hozzátartozói nyugellátások
5.1.  Özvegyi nyugdíj
5.2.  Árvaellátás
5.3.  Szülői nyugdíj
5.4.  Baleseti hozzátartozói nyugellátás
5.5.  Özvegyi járadék

   6. Igényérvényesítés
6.1.  A nyugellátás igénylése
6.2.  A nyugellátások folyósítása
6.3.  Visszafizetési és megtérítési kötelezettség
6.4.  Késedelmi kamat
6.5.  Mulasztási bírság
6.6.  a követelés érvényesítése
6.7.  Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény
6.8.  Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat
 

   7. Magán-nyugdíjpénztári tagság
7.1.  A tagsági viszony keletkezése
7.2.  A tagsági viszony megszűnése
7.3.  A pénztártagok jogai és kötelességei
7.4.  Tagdíj

   8. Magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás
8.1.  Járadékszolgáltatás
8.2.  Egyösszegű kifizetés
8.3.  Kedvezményezett
8.4.  A szolgáltatás fedezete és a szolgáltatás megállapítása
8.5.  A pénztár szolgáltatási tevékenységének feltételei
8.6.  Biztosítóintézettől vásárolt járadékszolgáltatás

   9. A pénztárak gazdálkodása
9.1.  A pénztárak gazdálkodása
9.2.  A pénztártagok által választható portfólió
9.3.  Elszámolóegységek
9.4.  Nyilvános információk
9.5.  Panaszkezelés
9.6.  Titoktartás

  10. Függelék
10.1.  Fogalmak az 1997. évi LXXXI. törvényben (Tny.)
10.2.  Fogalmak az 1997. évi LXXXII. törvényben (Mpt.)
10.3.  A magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugellátásának kiszámítása során alkalmazott szorzószám
10.4.  Pénztártitokként kezelendő személyes adatok
10.5.  A hozamgarantált tőke kiszámítása