Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 47.szám

 • Prémiuméves kiegészítő nyugdíjpénztári tagsága.
 • Kárfelelősség – a csomagtartóban hagyott laptok.
 • Munkavégzés a határozott idejű munkaviszony lejártát követően.
 • Rendkívüli munkavégzés kétszer egy nap.
 • Munkabér késedelmes kifizetésével okozott kár.
 • Vezető közalkalmazottakra vonatkozó átmeneti szabályok.
 • Munkanélküli-ellátás ideiglenesen?
 • Jogszerűen megtagadható a károkozó utasítás?
 • Részmunkaidős munkavállaló munkaközi szünete.
 • Szabadság kiadása heti pihenőnap áthelyezése esetén.
 • Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére.
 • Szakszervezeti tisztségviselővel szemben rendkívüli felmondás.
 • Személyhez fűződő jogokat sértő bizonyíték értékelése munkaügyi perben.
 • Szabadság idejére járó távolléti díj.
 • Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a fizetés nélküli szabadság alatt?
 • Központi üzemi tanács összehívása.
 • Pénzfelvétel költségének viselése.
 • Munkavállaló által ápolt közeli hozzátartozó halála.
 • Pályázat és a vezetői megbízásmegszűnése.
 • Szabadság felmondási időbe való beszámítása.