Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ne hagyjuk elveszni a személyi jövedelemadó kedvezményt 2011-ben sem!

Sokan nincsenek tisztában a munkáltatónak adható személyi jövedelemadó levonására vonatkozó nyilatkozatokkal, nevezetesen a személyi kedvezmény igénybevételének a lehetőségével.

Adóelőleg elszámolásához személyi kedvezmény igénybevételével kapcsolatban is lehet nyilatkozni, de a nyilatkozattétel nem kötelező. Amennyiben év közben nem kívánja a munkavállaló a kedvezményeket igénybe venni, abban az esetben az adott adóévről benyújtandó adóbevallásában ezt egy összegben is érvényesítheti, tehát ilyen esetben sem vész el. Fontos tudnivaló az, hogy az adóévre adott nyilatkozat év közben írásban akár vissza is vonható, illetve év közben is adható új nyilatkozat.

Súlyosan fogyatékos magánszemély orvosi igazolás birtokában jogosult személyi kedvezmény igénybevételére. A személyi kedvezmény mértéke 2011-ben havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százaléka, azaz havi 3 900,- forint, éves szinten pedig 46 800 forint. A személyi kedvezmény azokban a hónapokban vehető igénybe, amelyekben a rendelkezésére álló orvosi igazolás alapján a súlyosan fogyatékos állapot fennáll.

Amennyiben az orvosi igazolás hó közben kerül kibocsátásra, abban az esetben a tört hónapra is jár az egész havi kedvezmény. Súlyosan fogyatékos személynek kell tekinteni a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségekben szenvedők mellett azok is, akik rokkantsági járadékban részesülnek. Természetesen az orvosi igazolást, a személyi kedvezményt igénybe vevőnek kell megőriznie az elévülési időn belül.

Azt, hogy ki minősül súlyos fogyatékosnak, azt a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet szabályozza. Igazolást szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy esetleg háziorvos adhat ki, vagy felhasználható egy esetlegesen meglévő fogyatékossági határozat is. Ezek lehetnek ideiglenesek, vagy végleges határozatok.

Gyakran csak nagyon komoly fogyatékosságra gondolunk, pedig ezeken kívül számos egyéb ideiglenes vagy tartós krónikus betegségnél is lehetséges az adókedvezmény igénybevétele. Ilyen lehet például a cukorbetegség bizonyos fajtái is. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen a növekvő gyógyszerárak különösen indokolttá teszik a fokozott igénybevételt.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás adattartalma a súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatain, lakóhelyén, és adóazonosító jelén kívül az alábbiak:

  • Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
  • A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása
  • Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
  • Az igazolás kiállításának dátuma
  • Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása

Forrás: adószabászat.hu