Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 61.szám

 • Elévülési idő lerövidítése a munkaszerződésben.
 • Egyszerűsített foglalkoztatás egész évben?
 • Tagi viszony megszűnése – a munkaviszony megszüntethetősége.
 • Elmaradt munkabér helyett jövedelempótló kártérítés.
 • Munkaidő-beosztás kétműszakos munkarendben.
 • Csoportos létszámcsökkentés létszámhatára.
 • Cégvezető felszámolás előtti elmaradt munkabérének kifizetése.
 • Nem vagyoni kártérítés igénylése munkaügyi perben.
 • Prémiumévek program után teljes munkaidős foglalkoztatás.
 • Elmaradt munkabérre vezetett végrehajtás szabályai.
 • Kárigények a munkáltatóval szemben.
 • Főiskolai hallgató foglalkoztatása.
 • Munkavégzés öregségi nyugdíj megállapításkor.
 • Vezetői megbízás munkáltatói jogutódlás esetén.
 • Vezetői megbízás visszavonása és az illetmény.
 • Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő és az álláskeresési ellátások ideje.
 • Kártérítés – ha ellopták az autót.
 • Tanulmányi szerződés megszegése.