Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 98.sz.

 • Vasárnapi pótlékra való jogosultság készenléti jellegű munkakörben, megszakítás nélküli tevékenység esetén.
 • Tandíjlevonás munkabérből és tanulmányi szerződés-módosítás.
 • Minimálbér hatálya.
 • Költségtérítés tartalmának rögzítése.
 • Munkavégzési helytől eltérő külföldi betanulás.
 • Munkaszerződés rövid időtartamra szólóan.
 • Önkormányzati képviselő munkaidő-kedvezménye.
 • Gazdasági társaság tagja, mint munkavállaló.
 • Szabadságra való jogosultság – a munkában töltött idő.
 • Alkalmi munka – rendkívüli munkaidőben és vasárnap.
 • Rendkívüli munkaidő elszámolása.
 • Munkaidőkeret tartama.
 • Osztalékra való jogosultság és a nyugellátás szüneteltetése.
 • Levonás egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó jövedelemből.
 • Egyszerűsített foglalkoztatás bére – a végrehajtás hatálya alá tartozás.
 • Kölcsönzött munkavállaló – két kölcsönvevőnél.
 • Munkaközi szünet szabályaitól való eltérés.
 • Munkavégzési hely megszűnése.
 • Várandós munkavállaló munkaköre.
 • Munkaidőkeret készenléti jellegű munkakörben.
 • Szabadságra járó távolléti díj részmunkaidőben.