Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 130.sz.

 • Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval.
 • Vasárnapi pótlék forgalmi utazó munkavállalóknak.
 • Foglalkoztatás hétvégén tanulószerződéssel.
 • Forgalmi utazó fogalma.
 • Ügyvezető díjazásáról szóló döntés.
 • Jubileumi jutalom összegébe beszámító díjazási jogcímek.
 • Munkakör betöltése végzettség nélkül.
 • Besorolás alapfokozat alapján.
 • Idényjellegű tevékenység – nyári táboroztatás.
 • Munkaidőkeret lejárta előtti elszámolás.
 • Rendkívüli munkavégzés díjazása.
 • Készenlét díjazása átalánnyal.
 • Cafeteria juttatás – munkakörönként eltérő feltételek.
 • Cafeteriára való jogosultság kizárása szabályzatban.
 • Gazdálkodás eredményéhez kötött prémium.
 • Levonás a munkabérből.
 • Vezetői pótlék egészségügyi intézményben.
 • Tanulmányi szerződés és a tanulmányi célú távollétek ledolgoztatása.
 • Munkabaleset valótlan bejelentésének következményei.
 • Kinevezés módosítás vagy lemondás.
 • Munkavállalói azonnali hatályú felmondáshoz kapcsolódó járandóságok.
 • Felmondási idő hossza a felek megállapodása szerint.