Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 140. sz.

 • Munkaviszony többszöri meghosszabbításának jogellenessége
 • Munkaviszony-létesítés fizetés nélküli szabadság alatt
 • Közalkalmazott "másodállása"
 • Közalkalmazott kinevezéstől eltérő foglalkoztatása
 • Egészségügyi alkalmasság felülvizsgálata
 • Kötelező felmentés helyett közös megegyezés
 • Munkaviszony megszűnése a munkáltató végelszámolása miatt
 • Kárigény érvényesítése a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén
 • Beosztható napi munkaidő korlátja részmunkaidő esetén
 • Pihenőnapok elmaradása kötetlen munkarendben
 • 32 órás heti munkaidő bevezetése és elszámolása
 • Nevelést-oktatást segítők illetményemelése
 • Gondozónők besorolása
 • Banki tanácsadói szakképesítés szintje
 • Túlórák kifizetésének elmaradása
 • Egészségügyi alkalmatlanság miatti munkavégzés alóli mentesítés idejére járó díjazás
 • Felmondási idő díjazása egészségügyi alkalmatlanság esetén
 • Óvodapedagógus rendkívüli munkájának díjazása
 • Levonás a munkabérből – a munkaviszony megszűnésekor vissza nem adott eszközök ára
 • Prémiumfizetés a munkaviszony megszűnésekor
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok – eltúlzott gyakoriság