Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 148. sz.

 • Nyugdíjas munkavállaló – tájékoztatás a státuszról
 • Cserekereskedelem: munkaviszony helyett megbízási jogviszony
 • Főállás és a mellékállás megszüntetése
 • Felmondási idő tartama – figyelemmel a keresőképtelenségre és a ki nem adott szabadságra
 • Munkaviszony-megszűnés munkaszerződés-módosítási ajánlat elutasítása miatt
 • Igényérvényesítés – az igazolások kiadásával és a végkielégítéssel kapcsolatban
 • Határozott idejű kinevezés és a magasabb besorolás
 • Külföldi kiküldetés – napidíj, rendkívüli munkavégzés és pihenőidő
 • Jubileumi jutalom – a tanácsnál munkaviszonyban töltött idő beszámítása a jogszerző időbe
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a feljegyzések
 • Áthelyezési lánc és a jubileumi jutalomra való jogosultság
 • Műszakpótlékra való jogosultság
 • Vasárnapi pótlék – nem jár a fürdőben dolgozóknak
 • Munkaszüneti napi díjazási jogcímek
 • Fizetett ünnepi készenlét – rendkívüli munkavégzéssel
 • Munkabérfizetés vezető tisztségviselő hozzátartozójának felszámolás esetén
 • Utasítás további feladatra – többletbér nélkül
 • Jutalom rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak
 • Parkolóhelyek elosztása
 • Kollektív szerződések sorsa beolvadás esetén
 • Munkáltató személyében bekövetkező változás és a beolvadás különbsége
 • Munkaidő-elszámolás munkaidőkeretben, távollét esetén