Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 149. sz.

 • Munkahelyi baleset a konyhában
 • Kárigény érvényesítése és felmondás
 • Szabadságkiadás és orvosi igazolás leadása kettős közalkalmazotti jogviszonyban
 • Munkaidő-beosztás hétvégére
 • Egészségügyi alkalmatlanság miatt kiesett munkaidő – állásidőnek számít
 • Megszakítás nélküli tevékenységre vonatkozó munkarend bevezetése egy szervezeti egységre
 • Napközi – a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő része
 • Húsvéti munkavégzés elszámolása
 • Munkaszüneti napra járó bérpótlék
 • Egészségügyi szakképesítések megfeleltetése és a besorolás
 • Bérkifizetés téves bankszámlára
 • Téves besorolásból eredő illetménykülönbözet iránti igény
 • Illetménynövekedéshez elismerhető szakképesítések
 • Szociális intézmény portásának illetménye
 • Dajka pótlékalapja
 • Kereseti korlátozás rehabilitációs ellátás mellett
 • Hat hónapos próbaidő kikötése határozott idejű munkaviszonyban
 • Kötbérkikötés – semmis a munkaviszonyban
 • Kinevezési okirat átadásának határideje
 • Intézményvezetői kinevezés érvénytelensége
 • Munkaviszony megszüntetése új munkahely kijelölése miatt