Csongrád Megyei Iparszövetség

Határidő után nem szankcionálhat a NAV

HATÁRIDŐ UTÁN NEM SZANKCIONÁLHAT A NAV
A Kúria döntése szerint a cégekre a jogszabályban meghatározott határidő leteltét követően nem szabható ki adóhatósági szankció – ellentétben az eddigi gyakorlattal.

KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK A VEZETŐK CSŐDJOGI FELELŐSSÉGÉBEN
A csődtörvény több mint 10 éve hatályban lévő szabálya sokáig lehetetlen választás elé állította azon cégek vezető tisztségviselőit, amelyek fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben vannak.

IDEJE FELKÉSZÜLNI AZ ADATVÉDELMI VÁLTOZÁSOKRA!
Minden magyar vállalkozásnál keletkeznek bizalmas dokumentumok, de negyedük semmilyen módon nem szabályozza ezek kezelését, vagy megsemmisítését. Az új uniós adatvédelmi rendelet életbe lépésével már milliárdos büntetést kockáztatnak ezek a vállalkozások.

CSAK SPORTSZERŰEN – MIT JELENT A JÓHISZEMŰ PERESKEDÉS?
A peres felek és a per többi résztvevője kötelesek a perbeli jogaikat jóhiszeműen gyakorolni és a kötelességeiknek eleget tenni. A bíróság pedig köteles biztosítani, hogy ez tényleg így is legyen.