Csongrád Megyei Iparszövetség

Elképesztő mennyiségű adót fizetünk az állambácsinak

Látványosan növekedtek 2017-ben az állam bevételei és összességében a kormány által tervezett összeget is meghaladták. Egyre nagyobb szerepet képviselnek a bevételek között a lakosság befizetései, a dübörgő munkaerőpiac itt is érezteti hatását. 

Lassan 20 ezer milliárd forintnyi bevételről rendelkezhet az állam. A 2017-es költségvetés pénzforgalmi éves számai szerint ugyanis a központi alrendszerbe, az elkülönített állami alapokba és a társadalombiztosítási alapokba együttesen 19 133 milliárd forintnyi bevétel folyt be tavaly. Ez 903 milliárd forinttal haladja meg a 2016-os bevételi összeget és 1265 milliárd forinttal magasabb, mint amennyit a kormány 2016 tavaszán a 2017-es költségvetésbe betervezett.

A tavalyi bevételi sorok végleges összegét foglalja össze alábbi táblázatunk. Ennek lényeges oszlopa az utolsó kettő, melyek megmutatják, hogy az egyes bevételi sorok mennyiben múlták felül a kormány várakozásait és mennyivel haladták meg a 2016-os összegeket. Beszéljenek a számok: 

 

Elképesztő mennyiségű adót fizetünk az állambácsinak

Klikk a képre!

 


A részletes adatok alapján az első lényeges megállapításunk az lehet, hogy a központi költségvetés három fő bevételi tétele közül egyedül a lakosság befizetései tudták meghaladni a kormányzati terveket. Az 1919 milliárd forintot meghaladó szja-bevételek minimálisan ugyan, de felülmúlták az előirányzatot és emellett a gépjárműadó-befizetések is növelték a lakosság befizetéseit.

Külön említésre méltó, hogy a személyi jövedelamadó-bevételek 12%-kal haladták meg a 2016-ban látott 1717 milliárdos összeget. Vagyis a munkaerőpiacon végbemenő látványos javulás (a foglalkoztatottság bővülése és a feszes piac miatt emelkedő bérek) lecsapódik a költségvetés bevételi oldalán.

Ezzel szemben összességében a terveknél kisebb volt a gazdálkodó szervezetektől érkező bevétel, valamint a fogyasztási típusú adóbevételek összege.

Érdemes külön megemlékezni az egyéb központosított bevételek soráról (a gazdálkodó szervezetek befizetésein belül), amely közel 8%-kal volt magasabb, mint 2016-ban és egyre nagyobb szerepe van a központi költségvetésen belül. Az NGM tájékoztatója részletes bontást közöl arról, hogy az egyéb központosított bevételek hogyan növekedtek. Itt nominálisan az e-útdíj bevételek növekedtek látványosan, de az időalapú útdíjbevételek (e-matrica) is szépen teljesítettek.

 

 

Elképesztő mennyiségű adót fizetünk az állambácsinak

Klikk a képre!

 


Ugyan korábban megemlítettük, hogy a fogyasztáshoz kapcsolt adók a várakozások alatt teljesítettek, azonban jócskán meghaladták a 2016-os bevételi összeget, ami szintén arra utal, hogy a fogyasztás felfutása érezhetően támogatja a költségvetés alapfolyamatait. Az áfa-bevételek például 3525 milliárd forintban teljesültek, ami 7,1%-kal magasabb a 2016-os összegnél, a jövedéki adóbevételek pedig 1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Látványos felülteljesítés következett be továbbá a pénzügyi tranzakciós illeték és a biztosítási adó esetében a 2016-os adatokhoz viszonyítva. Tranzakciós illetékből már 217 milliárd forintnyit fizettünk be az államkasszába.

A TB-alapok bevételei kapcsán pedig azt érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb bevételi részt képező szociális hozzájárulási adó és járulékok növekedtek 2017-ben 2016-hoz képest annak ellenére, hogy tavaly egy 5 százalékpontos szocho-kulcs csökkentés valósult meg. 

 

Elképesztő mennyiségű adót fizetünk az állambácsinak

Klikk a képre!

 


A végére pedig álljon itt egy látványos grafikon a központi költségvetés bevételeinek szerkezetéről:
 

 

Elképesztő mennyiségű adót fizetünk az állambácsinak

Klikk a képre!

Forrás: Portfolio