Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 161. sz.

 • Fizetés nélküli szabadság megszakításának elodázása
 • Öt munkanap szabadság áthúzódása 2018-ra
 • Tizenkét havi munkaidőkeret kölcsönzött munkavállalóknak
 • Szakszervezeti egyeztetés munkaidőkeret elrendelése esetén
 • Nevelőszülő éjszakai foglalkoztatása
 • Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól
 • Pedagógus II. fokozatba sorolás
 • Illetménykülönbözet-fizetés AB határozatra tekintettel
 • Távolléti díj számítása az apák pótszabadságánál
 • Garantált bérminimum fizetése anyagmozgatónak és minőségellenőrnek
 • Pótlékalap rövidebb teljes munkaidőben
 • Munkaviszony megszüntetése telefonon
 • Felmondás átvételének megtagadása
 • Kárenyhítési kötelezettség bizonyítása a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos perben
 • Munkaviszony helyreállítása – jogellenes munkáltatói munkaviszony-megszüntetés esetén
 • Munkaviszony megszüntetése a munkába állítást megelőzően
 • Helyettesítésre létesített munkaszerződés meghosszabbodása
 • Munkavállalói lehetőségek szervezeti átalakítás esetén
 • Nyugdíjas munkavállaló igazolatlan távolléte
 • Összeférhetetlenségi szabályok a tankerületi központ intézményeinél