Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 163. sz.

 • Felmentési idő meghatározása a közalkalmazotti jogviszonyban
 • Áthelyezés – köztisztviselőből közalkalmazott
 • Uniós állampolgár alkalmazásával kapcsolatos teendők
 • Bejelentési kötelezettség utólagos teljesítése
 • Kölcsönzött munkavállaló ellenőrzése
 • Rehabilitált munkavállaló jogai
 • Várandós munkavállaló rendkívüli munkavégzése
 • Portás munkakör – műszakpótlékra való jogosultság és készenléti jellegűvé minősítés
 • Pótszabadság a jegyzőnek
 • Könyvtáros besorolása
 • Sürgősségi vérszállító besorolása
 • Bérkompenzáció egyházi munkavállalónak
 • Elmaradt műszak elszámolása munkaidőkeretben
 • Műszakpótlékra való jogosultság megszakítás nélküli tevékenység esetén
 • Munkaidő mértéke miatti rendkívüli munkavégzés
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelhetősége