Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 166. sz.

 • Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
 • Munkaidő-beosztás határideje kollektív szerződésben
 • Munkaidőkeret bevezetése
 • Munkaközi szünetek későbbi ledolgoztatása
 • Rendkívüli munkaidő éves mértéke
 • Hozzátartozó halála esetén járó fizetett távollét
 • Heti pihenőnapok beosztása
 • Ki nem fizetett jutalék követelése
 • Bérgarancia Alapból történő kifizetés nem vagyoni kártérítés esetén
 • Illetményrész megvonása felmentési idő alatt
 • Fizetés nélküli távollét határozott idejű munkaviszonyban
 • Visszatérés a munkába a keresőképtelenség után
 • Bölcsődei dajka munkakörhöz szükséges végzettsége
 • Pedagógus – minősítés alóli mentessége
 • Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
 • Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről
 • Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján
 • Határozott idejű munkaviszony munkavállalói megszüntetése
 • Hagyatéki tárgyaláson történő részvétel
 • Keresőképtelenség kezelése a táppénzjogosultság megszűnése után
 • Felmondás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállalónak