Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 167. sz.

 • Munkaerő-kölcsönzés – nem kizárt tulajdonosi kapcsolatban álló kölcsönvevők esetén
 • Munkavégzési kötelezettség alól mentesített szakszervezeti tisztviselő munkaviszonya
 • Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása
 • Versenytilalmi megállapodás – az ellenérték fizetése
 • Munkaerőhiány elleni jogi megoldások: tanuló- és tanulmányi szerződés
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
 • Azonnali hatályú felmondás igazolatlan távolléttel indokolva
 • Felmondási idő mértéke – a korábbi munkaviszony beszámíthatósága
 • Szabadság a felmondási idő alatt
 • Szabadság megváltása iránti igény érvényesítése
 • Óvodavezető által jegyzett felmentés érvényessége
 • Munkaközi szünet: az egybefüggő húsz perc kiadása
 • Keresetindítás munkáltatói szóbeli azonnali hatályú felmondás esetén
 • Föld alatt dolgozók pótszabadsága
 • Várandós munkavállaló – nem kötelező a részmunkaidő
 • Szabadságkiadás időpontja megváltoztatása munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Munkaszüneti nap és a heti munkaidő
 • Vezető állású munkavállaló szülési szabadsága
 • Szabadidő a rendkívüli munkavégzésért közalkalmazotti jogviszony esetén
 • Napidíj az építőiparban
 • Jógaoktató díjazása
 • Havidíjas munkavállaló munkabére munkaszüneti napi keresőképtelenség esetén
 • Cafeteriajuttatásra való eltérő jogosultság – csoportképzési szempontok