Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 170. sz.

 • Raktáros felelőssége a kiadott áruért
 • Kollektív szerződés módosítására jogosult szakszervezet
 • Nyelvvizsga nélküli óvónő besorolása
 • Vezetővé minősített munkavállaló alapbére
 • Vezető állású munkavállaló további munkaviszonya
 • Rendkívüli munkavégzés pótléka a távolléti díjban
 • Bérelőleg kifizetésének igazolása
 • Foglalkoztatási támogatások igénybevételének lehetősége
 • Szabadság kiadása napban vagy órábanAutómentő munkaideje
 • Autómentő munkaideje
 • Autóhasználat a munkaviszony megszüntetéséről szóló megállapodás megkötése után
 • Diszpécserek munkaideje
 • Munkaközi szünet "kivétele" a munkaidőből
 • Fizetés nélküli szabadság mérlegelés alapján
 • Engedélyezett távollét engedély nélküli meghosszabbítása
 • Munkavégzés alóli mentesítés munkavállalói felmondás esetén
 • Kölcsönzött munkavállaló próbanapja
 • Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján
 • Titkos hangfelvétel perbeli felhasználása