Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 173. sz.

 • Műkörmös tanulmányi szerződése
 • Kegyeleti jog megsértése miatti sérelemdíj
 • Céges gépjármű használatával kapcsolatos adatközlés
 • Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
 • Magáncélú távollétek munkaidőben
 • Szabadságmegváltást mellőző megállapodás érvényessége
 • Ügyelet és szabadság áthelyezett munkanapon
 • „Túlvett” szabadság visszakövetelése
 • Munkaszüneti napi munkaidő-beosztás munkaidőkeret hiányában
 • Átszervezéssel indokolt felmentés
 • Gépjárművezetői pótlék
 • Pedagógus fizetési kategóriájának megállapítása
 • Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér
 • Felmentési időre járó távolléti díj kiszámítása
 • Rendkívüli munkavégzés alapbér-osztószámának számítása
 • Többletmunkabér külföldi rendszámú gépjármű vezetéséért
 • Próbaidő kikötése határozott idejű közalkalmazotti jogviszonynál
 • Bírság levonása a munkabérből
 • Munkavállalói bérlevonást elismerő nyilatkozat a bérlapon
 • Járóbeteg együttműködési kötelezettsége
 • Megrendelésektől függő munkavégzés