Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 175. sz.

 • Határozott időre szóló közalkalmazotti illetményeltérítés
 • Jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyban töltött idő
 • Jubileumi jutalomra jogosító idő – a fizetés nélküli szabadság tartama
 • Kármegosztás kárenyhítési kötelezettség megsértése esetén
 • Végkielégítés összegének mérséklése
 • Kárfelelősség – kizárólagos és elháríthatatlan munkavállalói magatartás
 • Munkaviszony megszűnésének időpontja
 • Szóbeli munkaviszony-megszüntetés próbaidő alatt
 • Konkurencia a munkahely falai között
 • Heti leghosszabb munkaidő munkaidőkeretben
 • Munkanap-áthelyezés elszámolása
 • Éjszakai munka és készenlét elszámolása munkaidőkeretben
 • Áttérés több műszakos munkarendre
 • Vezetőhelyettesi feladatokkal történő megbízás
 • Részmunkaidős munkavállaló "figyelmetlenségből"
 • Üzemi tanács tagjainak munkaidő-kedvezménye
 • Betegség, baleset sztrájk idején
 • Egyenlő bánásmód alóli kivétel a munkaerő-kölcsönzésben
 • Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása