Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Pénzügyi beszámolók elemzésének csapdái

A szakszervezet közzétett több, az Audi Hungária Zrt. (AH) árbevételéhez és a hozzáadott értékéhez kapcsolódó számot. Az alábbiakban a számok összehasonlíthatóságának feltételeit vizsgáljuk.

A tanulmány nyilvános adatokból dolgozik, anélkül, hogy figyelembe venné az egyes Volkswagen csoporthoz tartozó leányvállalatok alapvető különbségeit (termékportfólió; elszámoló-ár képzés; adójogi környezet).

Minden nemzetközi konszern a pénzügyi jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően belső elszámolóárakat alkalmaz (az elszámolóár az az ár, amennyiért az egyes termékek a konszernen belül értékesítésre kerülnek). Ezen árak az egyes vállalatok üzleti modelljei szerint kerülnek megállapításra. A szakszervezet által közzétett számítások (www.ahfsz.hu / 2019. Január 16. Sztrájk Infó) mind olyan pénzügyi beszámolókra épülnek, amelyek adatai a konszernvállalatok egymás közti belső elszámolóáraitól függenek. Lássuk a jellemző elszámolási modelleket:

  • Bérmunka esetében az anyavállalat/megbízó a terméket megmunkálásra ingyen átadja, felelőssége kizárólag erre a munkafolyamatra terjed ki.
  • Kihelyezett termelési modell esetében az anyavállalat csupán a termelés egy részét helyezi ki máshová. Ennek a telephelynek korlátozott az üzleti felelőssége és az alkalmazható nyereség.
  • Teljes termelési mélység modell esetében a leányvállalat önállóan gazdálkodik, nagyobb a felelőssége és a kockázata, ezért az alkalmazható nyereség.

 

Gyártási modell Gyártási mélység Anyagköltség Árbevétel
Bérmunka nincs nincs alacsony
Kihelyezett termelés közepes van közepes
Teljes termelési mélység nagy van magas

 

 

 

 

 

Az AH árbevételének döntő része anyagköltség, azaz az általunk gyártott termékekbe beépített, beszállítók által termelt alkatrészek ára. Tehát minél több az anyagköltség, annál magasabb az árbevétel. Amennyiben az elszámoló ár nyereségtartalma több, az árbevétel is ennek megfelelően magasabb.

Ezt a tényt az elemzés figyelmen kívül hagyta:  az egyes vállalatok üzleti modelljeinek ismerete nélkül az árbevétel adatok és az abból képzett számok nem összehasonlíthatóak.

Nézzük meg az AHFSZ által közzétett számokat az Audi Hungária és a VW Slovakia (VW SK) vonatkozásában:

Bérköltség/Árbevétel (AH 3,11 %  / VW SK 4,71 %)

Míg az AH esetében a fenti értékben például a személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. VBK) nem lettek figyelembe véve,

addig a VW SK esetében a bérjárulékon és a nyugdíjprogramon felül minden bérköltség befolyt a számításba.

Ez így nem összehasonlítható.

Ehhez vegyük számításba, hogy már az árbevétel (ld. fent) sem volt összehasonlítható.

Az így kapott végeredményből levont, szakmainak beállított következtetés helytelen.

Hozzáadott érték/Árbevétel (AH 20,7 %  / VW SK 12,4 %)

A hozzáadott érték többféle módon számítható ki. Az elemzésben a személyi jellegű ráfordításokat, az értékcsökkenési leírást és az adózás előtti eredményt adták össze.

Az előbbi példánál már láttuk, hogy a személyi jellegű ráfordítások nem összehasonlíthatóak, az adózás előtti eredmény pedig nagyban függ a vállalat üzleti modelljétől (belső elszámolóárak), amelynek eltéréseit már bemutattuk.

Vajon az értékcsökkenési leírás összehasonlítható-e?

Az AH-nál az értékcsökkenési leírás jelentős része kísérleti fejlesztésekhez kapcsolódik, amely tevékenység a VW SK-nál nincs. Tehát itt is tetten érhető a két vállalat funkciói, valamint az üzleti modellek közötti különbség.

Ezekből a példákból már látható, hogy a szakszervezet azon megállapítása (www.ahfsz.hu / 2019. Január 16. Sztrájk Infó), miszerint a  „mi  vállalatunknál fordítanak az árbevételből a legkevesebbet a munkatársaink bérköltségére” nem összehasonlítható számokon alapul.

A másik hangsúlyos állítás is egy hibás vetítési alap eredménye – „a szakszervezet bérkövetelésének, sztrájkkövetelésének mértéke az Audi Hungária Zrt. csupán 3 napi árbevételének felel meg összegszerűen” (www.ahfsz.hu / 2019. Január 20. Sztrájk Infó) – mivel az árbevétel a konszern telephely üzleti modelljétől függ.

Összefoglalva: a szakszervezet által közzétett számok alkalmatlanok konszern-telephelyek bárminemű összehasonlítására. 

Ahhoz, hogy „almát almával” hasonlítsunk össze, az egyes elemeket közös nevezőre kell hozni, ami csak a vállalatok szakértőinek bevonásával lehetséges.

Forrás: Audi