Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

182. Munkaügyi Levelek

 • Sofőr foglalkoztatása vasárnap és munkaszüneti napon
 • Üzemi tanács választása kis létszámú telephelyek esetén
 • Heti pihenőnap a naptártól eltérően
 • 12 órás munkarend elszámolási kérdései – a vasárnapi pótlék
 • Általános munkarendben dolgozó munkavállaló beosztásának közlése
 • Kézi tehermozgatás – kockázatértékelés és intézkedések
 • Ajánlat a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
 • Áthelyezés – közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba
 • Nyugdíjas jogviszonyának megszűnése vagy megszüntetése a közigazgatásban
 • Öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének hatása a nyugdíj szüneteltetésére
 • Felmentési idő mértéke nők negyven év jogosultsági idővel megszerezhető öregségi teljes nyugdíja esetén
 • Alapítvánnyal fennálló munkaviszony felmondása az öregségi nyugdíjra tekintettel
 • Határozott idejű munkaviszony megszüntetése a projekt megszűnésével összefüggésben
 • Cafeteriajuttatás a polgármesteri hivatalban
 • Munkavégzés a könyvtárban szombaton, rendes munkaidőben
 • Keresőképtelenség munkaszüneti napon
 • Be nem osztott munkaidő elszámolása a munkaidőkeret lejártakor
 • Beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő elszámolása a munkaidőkeret lejártakor
 • Jubileumi jutalom összegének számítási alapja